Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» республика шуулганынга белеткел адакталган

«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» республика шуулганынга белеткел адакталган 30.10.2018
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, 2018 чылдың ноябрь 1-де Улусчу чогаадылга бажыңынга «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп үшкү республика шуулганы болуп эртерин, дыңнаткан.  
Шуулган Тыва дыл хүнүнге тураскааткан айның төнчү хемчээ болур. Аңаа 2018 чылда тыва дылды хөгжүдүп база нептередир хемчеглерниң түңнелдерин үндүрүп, келир чылда кылыр ажылдарны тодарадыр. Шуулганны сайгарылгалыг шөлчүгештер база улуг хурал кылдыр эрттирер. Сайгарылгалыг шөлчүгештерге, литературлуг дылды кадагалап база сайзыраңгайжыдарының үндезини болур аас чогаалының база уран-чечен чогаалдың айтырыгларын сайгарары; культура өнчүзү болур аас чогаалын камгалап-кадагалаарынга база тыва дылды хөгжүдеринге хөй-ниити организациялырының, тыва культура төвүнүң, массалыг информация чепсектериниң ролюнуң дугайында чугаалажыры планнаттынган.
Сайгарылгалыг шөлчүгештерниң киржикчилеринге арт-студияны (Тываның ойнаарактар театры тыва тоолдардан үзүндүлерни көргүзер), тыва дылда, орус-тыва дылдарда, уругларга тыва чогаал чыындыларының номнар делгелге-садыглаашкынын организастаар.
Калбак хуралда сайгарылгалыг шөлчүгештерниң түңнелдерин үндүрер. «Тываның гуманитарлыг болгаш тускай-социал шинчилелдер институдунуң» аас чогаал болгаш литература секторунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы, филология эртемнериниң кандидады З.Б. Самдан «Тыва тоолдуң амгы үеде кижизидилге ажылынга ужур-дузазы»; «Тыва чаңчылчаан культура болгаш ус-шеверлел сайзырадыр төптүң» директору И.М. Көшкендей «Тыва улустуң аас чогаалын сайзырадылгазынга Интернет четкизин ажыглаары»; Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер чериниң кол редактору Н.Ш. Куулар «Тыва дылдың ном үндүрүлгезиниң амгы байдалы» деп илеткелдерни кылыр.  
Оон аңгыда «Национал литература премиязы» конкурстуң лауреаттарын, аныяк чогаалчылар ортузунга «Тыным болган тыва дылым» республика мөөрейиниң тиилекчилерин шаңнап-мактаар. 
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының национал школаны хөгжүдер институду, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду - шуулганның организаторлары. 
Тыва Республиканың Культура яамызы, Тыва Республиканың Харылзаа болгаш информатизация яамызы, Тываның күрүне университеди, Тыва культура төвү, Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейи, «Шын», «Тувинская правда», «Тываныӊ аныяктары», «Сылдысчыгаш» солуннарның, «Башкы» сеткүүлдүң редакциялары, хөй-ниити ажылдакчылары, Тыва Республиканың чогаалчылары шуулганның ажылынга киржир. 

 Тыва дыл хүнүнге тураскааткан хемчеглер планы:  
Тыва тоолдарның мультфильмнерин көргүзери – Тыва культура төвүнге, октябрьның 29-31 хүннеринде, 14.00 шакта; 
Кызыл хоорайның өөредилге организацияларында 1-4 класстарга, кичээлден даштаар шактарда, тыва дыл өөредилгезин (орус дылдыг өөреникчилерге) организастаары – октябрь 31-ге чедир; 
Амгы тыва дылдың чугула айтырыгларынга лекторий (М.В. Бавуу-Сюрюннуң видео-лекциязы) база тыва дылга чугаалажырының клуву – Тыва культура төвүнге. 
 Ноябрь 1-де: 
– Тыва дыл хүнүнге тураскааткан делгелге – Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейинге;
 – Тыва дыл хүнүнге тураскааткан «Тыва дылымга ынак мен» флешмоб; – «Национал литература премиязы» конкурстуң тиилекчилерин шаңнаары – Улусчу чогаадылга бажыңынга;  
– «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» III республика шуулганы – Улусчу чогаадылга бажыңынга; 
– Кара-Кыс Намзатовна Мунзуктуң 100 харлаанынга тураскааткан байырлал концерти – Тыва Республиканың В. Көк-оол аттыг Тыва Республиканың национал хөгжүм-шии театрынга, 18.00 шакта.

Возврат к списку