Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн

Тывада ковидке удур чурумну сагып турарынга хыналдалар эгелээн 29.10.2021 Республика Чазааның айтыышкыны езугаар, Тывада коронавирус халдавырын нептеретпезинче угланган санитар-эпидемиологтуг негелдерни хажыдып турар кижилерни илередир рейд бөлүктерин тургускан. Бөлүкте күрүне эрге-чагыргазының федералдыг болгаш регион органнарының, ол ышкаш тус чер бот-башкарылга органнарының ажылдакчылары кирген.
Ол ышкаш бөлүктерниң рейдиже үнер графигин бадылаан. Неделяның дөрт хүнүнде рейдилерни чорудар. Рейд бригадазының составынче административтиг чурум үрээшкининиң дугайында протоколду долдурар бүрүн эргелиг яамылар база ведомстволардан төлээлерни киирген. Рейд бөлүүнче кирген кижилерге немелде дыштаныр хонукту бээрин албан черлериниң болгаш организацияларның удуртукчуларынга дааскан.
Регион полициязының, Росгвардияның база Роспотребнадзорнуң ажылдакчыларын санаваска, рейдилерже шупту чартык чүс хире кижи үнер. Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның рейд бригадаларынга дуза кадарын даасканы езугаар, Тываның Чазааның автобаазазы транспортту тускайлаан.
Республика Баштыңының 2021 чылдың июль 6-да «Тыва Республикага чаа коронавирус халдавырын (COVID-19) тарадып нептеретпес дээш, чурттакчы чоннуң санитар-эпидемиологтуг чаагай чоруун хандырар хемчеглер дугайында» №223 Чарлыының дүрүмнери-биле, рейдилерни организастаар. Рейд кежигүннери ковидке удур чурумнуң хажыдыкчыларынга торгаалдарны онаар бүрүн эргелиг. Чурум үрээшкининге хамаарыштыр торгаалдың хемчээли 30-ден 300 муң рубль акша болур.
Коронавирус аарыының ниити байдалы нарыыдааны-биле, республика кызыгаарлаашкыннарже катап эглип келгенин сагындыраал. Ноябрьның 1-ден эгелеп, кафе, рестораннар, спортзалдар, МФЦ база өске-даа хөй-ниити черлеринче QR-код-биле кирер. Шак ындыг хемчеглер-биле халдавырның өөскүүрүн чавырылдырып, регионнуң чонун тарадып алырынче эвилелдээр. Вице-премьер Татьяна Голикова Тываны Россияда коллективтиг иммунитет талазы-биле лидерлерниң бирээзи деп айыткан-даа болза, бо хемчегни кылыры албан.

Возврат к списку