Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Массалыг информация болгаш массалыг коммуникация чепсектериниң адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантызын тыпсыр конкурстуң түңнелдерин үндүрген

Массалыг информация болгаш массалыг коммуникация  чепсектериниң адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантызын тыпсыр конкурстуң түңнелдерин үндүрген 06.08.2015
 Массалыг информация болгаш массалыг коммуникация чепсектериниң адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантызын тыпсыр конкурстуң түңнелдерин үндүрген.
 Тыва Республиканың Баштыңының 2015 чылдың апрель 9-та № 56 «2015 чылда массалыг информация болгаш массалыг коммуникация чепсектериниң адырында ТР-ниң Баштыңының грантыларының дугайында» чарлыын күүседири-биле, конкурс комиссиязы түңнелдерни үндүрген. Конкурсче чээрби, оларның 16-зы массалыг информация чепсектеринден, ооң 12-зи парлалга база 4-ү электроннуг МИЧ, хамаарышпас блогерлерден болгаш социал ужур-дузалыг сайтылар администраторларындан 4 чагыг кирген.
 Конкурс комиссиязының ажык бадылаашкыны-биле 2015 чылда Тываның Баштыңының грантызын тыпсырын шиитпирлээн: 
 1) «Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылынга тураскааткан эң эки информастыг төлевилел» номинацияга: 
 телевидение редакцияларының аразындан – «Новый век» телеканалга «Сактып чорзун дээш» төлевилелди боттандырарынга; 
 регионнуң доктаамал парлалга үндүрүлгелерниң аразынга: «Центр Азии» солунга «Чаңгыс чер чурттугларывыстың салым-чолунда Ада-чурттуң Улуг дайыны» төлевилелди боттандырарынга; 
 «Сылдысчыгаш» солунга «Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан» төлевилелди боттандырарынга;
 2) «Тываның көдээ экономиказын комплекстиг хөгжүдеринге тураскааткан эң эки информастыг төлевилел» номинацияга:
  телевидение редакцияларының аразындан – «Тува 24» телеканалга «Суурнуң хөгжүлдези – экономиканың хөгжүлдези» төлевилелди боттандырарынга; 
 регионнуң доктаамал парлалга үндүрүлгелерниң аразынга – «Ава» солунга «Суурнуң амгы чуртталгазынче көрүш» төлевилелди боттандырарынга; 
 3) «Тыва Республиканың кожууннар болгаш хоорайларының инвестиция болгаш турисчи сонуургалын бедидеринче угланган эки информастыг төлевилел» номинацияга (муниципалдыг МИЧ): 
 «Чаа орук» солунга «Даа кожууннуң 250 чылынга» төлевилелди боттандырарынга; 
 «Улуг-Хем» солунга «Турум хөгжүлде, ажыктыг келир үе» төлевилелди боттандырарынга;
 «Танды-Уула» солунга «Таңды сынның эдээ» төлевилелди боттандырарынга; 
 «Мөңгүн-Тайга» солунга «Мөңгүн-Тайганың хөгжүлдези дээш!» төлевилелди боттандырарынга; 
  «Сүт-Хөл» солунга «Сүт-Хөлдүң продуктузу» төлевилелди боттандырарынга;
 «Самагалдай» солунга «Тес-Хемниң сууру» төлевилелди боттандырарынга. 
 4) «Массалыг коммуникация болгаш блогер адырында Тыва Республиканың эки овур-хевирин хевирлеп турар төлевилел» номинацияга: 
  «Тываның челээжи» уругларның чогаал сайтызы» автономнуг коммерцияга хамаарышпас ниитилелдиң «Тыва чогаалчыларның чогаалдар чыындыларын уругларга орус дылда тургузары» төлевилелди боттандырарынга; 
 Дамдын Орлана Сергеевна «ПроДвижение» төлевилелди боттандырарынга. 

Возврат к списку