Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хову-Аксында 36 өг-бүле аварийлиг чуртталга фондузундан өскээр көжүрүлде программазы-биле чаа квартираларны алган

Хову-Аксында 36 өг-бүле аварийлиг чуртталга фондузундан өскээр көжүрүлде программазы-биле чаа квартираларны алган 24.10.2023

«Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелдиң Тывада «Чурттаар аргажок чуртталга фондузун доктаамал кызырарын чедип алыры» регионалдыг төлевилел күүселдези-биле Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда хөй аалдыг ийи бажыңның тудуу доозулган. Юбилейная кудумчузунда 5 биле 10 дугаарлыг үш каът чаагайжыттынган бажыңнар 18 квартираларлыг деп, Тываның тудуг яамызы дыңнаткан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ол объектилерде тудуг ажылдары канчаар чоруп турарын боду хынап турган.

Эрткен неделяның дыштаныр хонуктарында квартираларның ээлеринге дүлгүүрлерни байырлыг байдалга тывыскан. Кожуун чагыргазының база Төлээлекчилер хуралының төлээлери чаа бажыңналган өг-бүлелерге өөрүшкүлүг болуушкун-биле байырын чедирбишаан, боттарының бажыңнарынга база чоок-кавы девискээринге камныг болурун чагаан.

Мооң мурнунда Мир кудумчузунуң 4 биле 16 база Юбилейная кудумчузунуң 15 дугаарлыг бажыңнарынга чурттап турган 36 өг-бүле, азы 116 кижи чаа квартираларже көжүп кирген. Первомайская кудумчузунда 11 дугаарлыг бир бажың база колдуунда белен, суг хандырылгазының база аңгылаарының четкилеринге объектини кожуптарга, ажыглалче ол кирер.

Бөгүнде суурда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа киржикчилеринге көрдүнген хөй аалдыг ийи бажың тудуу чоруп турар. Юбилейная кудумчузунда 15 дугаарлыг бажыңда тудуг ажылдары 52 хуу кылдынган. Ажылчыннар бажыңның кырын дуглап, даштын чылыглап, иштики чырык удазынын шөйүп, төп чылыг четкизинге хоорзаларны кожуп турар. Ол-ла кудумчуда 6 дугаарлыг бажыңның тудуу барык доозулган, ооң белени 83 хуу деп, эксперттер дыңнаткан. Объектиде даштыкы ажылдар адакталган, а бажың девискээрин чаагайжыдары доозулгалак. 133 кижи ол үш чаа бажыңдан квартираларының дүлгүүрлерин алыр.

Эрткен чылын Хову-Аксы суурга хөй аалдыг сес бажың ажыглалче киргенин сагындыраал. Гагарин кудумчузунда 1а, Мир кудумчузунда 14, 14/1, 32/1, Юбилейная кудумчузунда 3, 9, 13, Интернациональная кудумчузунда 1а адрестиг аварийлиг бажыңнар чурттакчылары чаа оран-саваларже көжүп кирген. Эргижирээн оран-саваның 688 чурттакчызы 211 чаа квартира дүлгүүрлерин алгаш, ынаар көшкен.

2017 чылдың январь 1-ге чедир Кызыл хоорайның база хоорай хевирлиг Каа-Хем суурнуң девискээринде аварийлиг бажыңнар деп санаан чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези бөгүн Тывада доозулганын республиканың Тудуг яамызы дыңнаткан. «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелдиң ачызында, аварийлиг бажыңнарга чурттап турган 80 кижи Кызылда туттунган хөй аалдыг алды бажыңда квартираларны алган.


Возврат к списку