Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар

Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар 10.10.2018
Республика школа-интернадының Тываның кадет корпузунга Тываның Юстиция яамызы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилел чорудуу-биле назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннерин болдурбас сорулгалыг уругларга оюн хевирлиг бирги ужуражылгазын эрттирген. 
Школаның улуг залынга, 12-ден 16 харлыг 60 хире оолдар ортузунга эрткен ук хемчегге , РФ-тиң ИХЯ-зының ТР-де назы четпээннер херектериниң талазы-биле инспектор, республиканың Дээди Судунуң база Кызыл хоорайның назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссия төлээлери киришкен.
Семинарның информастыг кезээнде6 суд практиказындан чижектерни албышаан, элээдилерниң кем-херек үүлгедиишкининиң, арага болгаш наркотиктиг бүдүмелдер ажыглаарга хоразының, кижиниң салым-чолунга ооң багай салдарының дугайында лекцияны номчаан. С
еминарның ийиги кезээ оюн хевирлиг эрткен: өөреникчилер суд чорудуунуң киржикчилери кылдыр боттарын шенээн. Шыңгыы прокурор, негелделиг адвокат, херечилер база суд төлээлери – шупту амыдыралда ышкаш. 
Хурал залында судтуң оюн-чорудуун тускай хеп кеткен судья эрттирген, а уруглар тывынгыр болгаш хөглүг-баштаан көргүскен. Суд залында үш кем-херек үүлгедикчилерин: кижиниң мага-бодунга багай салдар чедиргеш буруудаттырган таакпының, араганың база чыдыг чашпанның херээн көргени солун. Суд шиитпири-биле кем-херек үүлгедикчилери ялалаткан, а оолдарның эки амыдыралче чүткүлү оттуп келген: бирээзи хөй номчуттунар болза эки деп түңнелге келген, а өскелери араганың болгаш наркотиктиг бүдүмелдерниң кижиге хоразын медереп билген, а бир чамдыызы юридиктиг эртем-билиг чедип алыр деп сорулганы салган. 
Яамының юристери элээдилерге оон-даа хөй хемчеглерни: өзүп олурар салгалдың мээ-медерелинге шын үнелиг чүүлдерни хевирлээри-биле, назы четпээннер ортузунда корум-чурум үрээшкиннериниң уржуунуң дугайында социал роликтерни база көргүзүг материалдарлыг өөредиг-профилактиктиг лекцияларны эрттирерин планнаан.

Возврат к списку