Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген

«Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген 15.10.2018
Чылдың-на октябрь 12-де демдеглээри Кадр ажылдакчызының профессионал байырлалының бүдүүзүнде, Тыва Республика Баштыңының Администрациязының күрүне албаны болгаш кадр курлавырының талазы-биле айтырыглар департаментизи «Тус чер бот-башкарылга органнарының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни эрттирген. 
Киржикчилер теоретиктиг болгаш практиктиг билиг-мергежилдиинден аңгыда, чогаадыкчы чоруун, командага ажылдап шыдаарын көргүзер кылдыр командалыг чарышты база тестированиени мөөрейде киирген. Муниципалдыг тургузугларның кадр албанының ажылдакчылары-биле кады эрттирген 2018 чылда «Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейниң тиилекчилерин илереткен. 
Чеди-Хөл кожуун чагыргазының ниити айтырыглар болгаш кадр ажылының талазы-биле башкарыкчы специализи Дулуш Рада Чечек-ооловна база Каа-Хем кожуун чагыргазының кадрлар болгаш организастыг хандырылга килдизиниң начальниги Долума Оксана Ивановна дең саннарны алгаш, 3-кү чергениң дипломнарын алган.  
Өвүр кожуун чагыргазының организастыг болгаш кадр айтырыгларының талазы-биле килдис начальниги Чымба Аялга Валерьевна ийиги черни ээлээн, ол эрткен чылын мындыг мөөрейде үшкү чергениң дипломун алган турган.  
Тес-Хем кожуун чагыргазының эрге-хоойлу болгаш кадрлар хандырылгазының талазы-биле килдис начальниги Чооду Анюта Васильевна 2018 чылда «Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейниң тиилекчизи атты чаалап алган.  
Күүсекчи эрге-чагырга органнарының кадр ажылдакчыларынга база муниципалдыг деңнелдиң специалистеринге профессионал мергежилдиң ындыг мөөрейлерин эрттирери чаагай чаңчыл апарган болгаш, кадр ажылдакчызы мергежилдиң ат-алдарын бедидеринге, эки арга-дуржулганы нептередиринге, оларның чогаадыкчы курлавырын ажылдарынга, профессионал мергежилин сайзырадырынга улуг ужур-дузалыг.

Возврат к списку