Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаагайжыдылга объектилериниң бадылаашкынынга дузалашкан волонтерларны Тываның Чазаанга шаңнап мактаан

Чаагайжыдылга объектилериниң бадылаашкынынга дузалашкан волонтерларны Тываның Чазаанга шаңнап мактаан 21.06.2023

Дүүн Чазак бажыңынга, “Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри” федералдыг төлевилелин боттандырар бадылаашкынга дузалашкан волонтерларны база муниципалитеттер ажылдакчыларын шаңнап мактаан. Идепкейлиг ажылдың түңнелинде, 2024 чылда чаагайжыдылгаже планнаан девискээрлер дээш чурттакчылары шупту идепкейлиг соңгаан мурнунда үш регионнуң санынче Тыва кирген.

- Бадылаашкынның мындыг бедик түңнелдерин, бир дугаарында, бистиң республиканың чурттакчыларының идепкейжи чоруунуң база бир деминиң ачызында, ол ышкаш республика чазааның, кожуун болгаш суурлар чагыргаларының, албан черлериниң, Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел ажылдакчыларының, волонтерларның база кижилерге бадылаарынга дузалашкан сагыш човаачал хамаатыларның демниг кады ажылының ачызында чедип алдынган – деп, оралакчы дарга Александр Брокерт чугаалаан.

Шаңнал алганнарның аразында Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Бии-Хем, Өвүр, Кызыл, Сүт-Хөл, Таңды кожуун чагыргаларының килдистер ажылдакчылары, онлайн-бадылаашкынны эртеринге дузалашкан Шеми суурнуң волонтерлары, Кара-Хаак школазының улуг классчылары бар.

Тыва Республикадан 51500 кижи бадылаар көргүзүгнү 199,42 хуу чедирип, 102701 кижи бадылаанын РФ-тиң Тудуг яамызы дыңнаткан. Барыын-Хемчик кожууннуң чурттакчылары эрткен чылда ышкаш бадылаашкынга тергиидеп, 13 969 кижи үнүн берген. Барумчулар планын 665,1 хуу кылдыр ажыр күүсеткен. Тожу кожууннуң чурттакчы ийиги черде, 502,7 хуу кылдыр бадылаан. Чөөн-Хемчик кожуун - лидерлерниң бирээзи, оларның көргүзүү - 464,2 хуу.

Тываның найысылалының чурттакчылары эрткен чылга деңнээрге элээн идепкейлиг болганын Тудуг яамызы демдеглээн. Бо чылын хоорайжыларның 71 хуузу бадылаан. Тудуг яамызының найысылалда коллегаларынга соңгуурун организастаарынга дузалажыр дээн кыйгырыын өске муниципалитеттер, волонтерлар деткээниниң ачызында, хоорай чогуур санны чедип апкан. Барыын-Хемчик кожуундан эки турачылар албан-биле Кызылга кээп, бүгү-российжи конкурста киржип турар объектилер дээш үнүн бээр кылдыр хоорайжыларга дузалашкан.

Чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлериниң аразында Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме суурда спортчу болгаш уруглар ойнаар шөлдер, Шеми суурда спортчу шөлдүг дыштанылга зоназы, Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурда тураскаалдың девискээрин чаагайжыдар төлевилелдер эң хөй үннерни алган.

“Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри” регион төлевилели-биле 2024 чылда чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлерин шилиир онлайн-бадылаашкын бүгү Россияга апрельдиң 15-тен май 31-ге чедир 17.gorodsreda.ru федералдыг шөлге эрткенин сагындыраал.

Тыва Республика чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлериниң 2023 чылда бадылаашкынынче 69 төлевилелин идип үндүрген, ооң 30-и 2024 чылда федералдыг деткимчени алыр.


Возврат к списку