Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан

Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан 24.09.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа-Хөл суурдан эгелеп, көдээ котельнаяларның кышка белеткелин хынаан. Чазак даргазы саазын кырында илеткелден херек кырында байдал кандыызын хынаанын социал четкиде дыңнаткан. 
Сентябрь 24-тен социал объектилерниң одалга системазынче чылыгны бээр дугайында республика баштыңының негелдезин, кожуун чагыргалары күүседир дээш, далашпайн турарын бирги хыналда бадыткаан.  
«Суурнуң котальнаязы кышка кайы хире беленин хынаар дээш албан-биле Чаа-Хөл чордум. Саазында көргүзүглер албайн. Амдыыгаа чедир ийи котелдуң септелгези доозулбаан. Ынчап болбас. Даглар бажында хар дүжүпкен, а олар одалганы ам-даа киирбээн. Дуңзаалаар шупту ажылдарны кышка хуусаада доозарын дагзып, одалга болгаш энергетика сайыды биле Чаа-Хөл кожуун чагыргазы ол ажылды бажы-биле харыылаарын сагындырдым. Үе тып алгаш, хөмүр курлавырын база хынаар мен. Чонуңар човатпаңар, эрлер» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда хыналданың түңнелин дыңнаткан. 
 Чаа-Хөл кожуун кышка 62 хуу беленин яамы дыңнаткан. Котлоагрегаттарда капитал септелге кылып турар болгаш, одалга сезону графиктен арай озалдай берген. Сентябрь 1-ге чедир чогуур курлавырны тургузар тургаш, чаңгыс-даа тонна хөмүр сөөртүп албаан. Ындыг болзажок, сооктар дүшкүжеге, котельнаяны септеп дооскаш, чылыг системазын ажылдадып эгелээрин республика баштыңынга чугаалаан.  
Республикада уруглар садтары, школалар, культура болгаш спорт албан черлери база хөй квартиралыг бажыңнар дээш, 789 объектини төпчүткен чылыг хандырылгазынга кожар ужурлуг. 
Республика Баштыңы Чаа-Хөл кожуунга чорааш, көдээ ажыл-агый техниказының делгелгезин база көрген.

Возврат к списку