Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чазактың кежигүннери, муниципалдар база Чөөн-Хемчиктиң аныяктары баскетболга ойнааннар

Тыва чазактың кежигүннери, муниципалдар база Чөөн-Хемчиктиң аныяктары баскетболга ойнааннар 25.07.2015
 Байырлал хемчеглериниң аразында басктбол маргылдаазы чок, ынчалза-даа хайымныг ол хүнде Тыва чазактың кежигүннери, муниципалдар база Чөөн-Хемчиктиң аныяктары баскетболга ойнааннар. 
 Үш команда шагда-ла спортчу хептерин кедипкен. Республиканың баштыңы ажыл-агый-даа, байырлал-даа хүннеринде кээр болза, чоруурунуң мурнунда баскетболга ойнаары чаңчыл апарган. Ынчангаш шупту чүве белен. Чурттакчы чонну кадык амыдыралче кыйгырып тургаш, боттары үлегер-чижээн көргүспес болза, таарышпас деп, ооң негелдези ол. 
  Маргылдаалар кандыг-даа байдалга эрткилээр. Оожум-даа, а чамдыкта изиг-изиг, чижээ Кызыл кожуунга эрткени дег. Чазак кежигүннери (Шолбан Кара-оол, Юрий Ооржак, Юрий Килижеков, Орлан Донгак, Болат-оол Ондар болгаш өскелер-даа) кирген командага удур Кызыл кожууннуң чагыргазы, кыдыындан аныяктарны киириштирипкенин, сөөлзүредир оюн чидиглени бээрге, билип кааннар… А Чөөн-Хемчиктиң аныяктары үшкү черни ээлээн, кожуун чагыргазы чазак кежигүннеринге ойнадыпкан. Баскетбол маргалдаазының түңнелин хүреш маргылдаазының үезинде чарлаан. 
 Баскетбол маргылдаазының соонда шупту хүреш көөрү-биле чорупкан.

Возврат к списку