Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилел боттандырылгазы-биле Ак-Довуракта суг чыыр черни эде кылыр

Национал төлевилел боттандырылгазы-биле Ак-Довуракта суг чыыр черни эде кылыр 07.05.2024

Президентиниң «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелдиң «Арыг суг» федералдыг программазы-биле Ак-Довурак хоорайда суг чыыр черниң эде тудуушкуну база суг дамчыдар черни тудар ажылдар эгелээн. Ол ажылдар ийи чыл уламчылаар. Амгы үеде, ажылдың бирги чадазында, шүүрелде оран-савазын тудуп дооскан, резервуарны эптеп, хоорзаларны шөйүп турар.

Ноябрь төнчүзүнде доостуру планнаттынган ажылдарның бирги чадазынче 391 млн рубльди тускайлаан. 2025 чылда ажылдарның ийиги чадазында, насостарны эптеп, суг чыыр черни ажыглалче киирер ужурлуг. «Строй-Экспресс» КХН тудуг организациязы объектиде ажылдарны график езугаар чорудуп турар.

Хоорайның 1963-64 чылдарда-ла туттунган эрги суг чыыр чери Ак-Довурактың өзүп-көвүдээн чурттакчыларының хереглелин хандырып шыдавайн турар. Ынчангаш чаа гидротудугну 30 муң хире чурттакчылыг хоорайга кылдыр эде санаан. Хоорай чагыргазының даргазы Руслан Монгуштуң дыңнадып турары болза, албан езунуң медээзи-биле, хоорайда 12 муң ажыг кижи чурттап турар.

Ак-Довурак хоорайның суг хандырылга четкизиниң чаартылгазы – «Арыг суг» национал төлевилел-биле республикада боттандырып турар ийи дугаар төлевилел болур. Шагаан-Арыг хоорайда сууг чыыр бирги объект хүнде-ле 7 500 м3 суг бээр күчүлүг.


Возврат к списку