Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ТШО киржикчилеринге эмчи комиссиязын республика девискээринге организастаар дугайында дилегни Камгалал яамызынче киирген

Тываның Баштыңы ТШО киржикчилеринге эмчи комиссиязын республика девискээринге организастаар дугайында дилегни Камгалал яамызынче киирген 28.06.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кыска шөлээзинде төрээн черинде чанып келген шериг оолдар-биле ужуражып, чугаалашкан. Регионнуң удуртукчузу база тускай шериг операциязының киржикчилери албан эрттирип тургаш таваржы бээр бергедээшкиннерин, мурнуку шугумда байдалды сайгарганнар. Ада-чуртун камгалаар шериг хүлээлгезин күүседип турар чаңгыс чер чурттугларынга республиканың чонунуң материалдыг болгаш моралдьдыг дузазы дайнычыларның хей-адын көдүрген. Төрээн чери, өг-бүлези, бодунуң чонунуң демнии болгаш сырый каттышканы дайынчыларывыска улуг күштү, бодунга, тиилелгеге бүзүрелди берип турары демдеглеттинген.

Шериг албанныглар штаттыг чурум-биле албанны эрттирип турарын илеткээн. Тывага чыггаш, оларга эккеп берип турар гумантарлыг дузамчыны үе шаанда ап турарлар.
Республиканың чону, федералдыг, регионалдыг организациялар, хөй-ниити каттыжыышкыннары болгаш бизнес ниитилежилгелер гуманитарлыг чүъктү, техниктиг дериг-херекселдерни чорудуп турар. Чижээ, республика Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде эрткен Россияның демир-оруктары биле Улусчу фронтунуң акциязынга киржип, бистиң дайынчыларывысче доктар билбес дөртен ажыг машинаны чоруткан. Республиканың кожууннары, сайгарлыкчылар, организациялар, эрге-чагырга органнары ол автомобильдерни дамчыткан. Тыва Республика тускай шериг опреациязының зоназынче ол хире санныг автотехниканы чоруткан чүгле чаңгыс регион болган.

- Бүгү республикадан чыггаш, доктаамал чорудуп турар шупту гуманитарлыг дузаламчывысты бистиң оолдарывыс үе шаанда ап, аразында үлежип ап турарын дыңнаарга, өөрүнчүг-дүр. Республиканың сагыш човангыр чурттакчыларынга, хөй-ниитичилерге, бизнестиң төлээлеринге, эрге-чагырганың федералдыг болгаш регионалдыг девискээр органнарынга ол дээш өөрүп четтиргенивисти илередип чоруур мен. Олар база, бистиң шериглеривис ышкаш, минута бүрүзүнде ында байдалды бодап чоруурлар – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда ужуражылганың түңнелин бижээн.

55-ки мотоадыгжы (дагжы) кезектиң госпиталының баазазынга үнүүшкүннүг шериг-эмчи комиссиязын эрттиреринге деткимчени көргүзер дилегни РФ-тиң Камгалал яамызынче кииргенин губернатор дыңнаткан. Херектиң ужуру болза, дайынчы даалга күүседип тургаш балыгланган дайынчылар амгы үеде эмчи комиссиязын республикадан дашкаар эртип турар. Республика удуртукчузунуң адрезинде келген дилеглерде дайынчыларның-даа, оларның өг-бүлелериниң-даа ол айтырыы хөйү-биле көдүрүлген.

Владислав Ховалыг ол айтырыг талазы-биле эки шимчээшкин барын дыңнаткан. Республика баштыңы чурттуң шериг ведомствозунче чоруткан дилээниң түңнелдери-биле кандыг шиитпир хүлээп алдынганын немей дыңнадырын аазаан.  


Возврат к списку