Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Социал Фондузунуң шенелде төлевилел чорудуу-биле Улуг салгалдың харылзажыр бирги төвү Тывада ажыттынган

Россияның Социал Фондузунуң шенелде төлевилел чорудуу-биле Улуг салгалдың харылзажыр бирги төвү Тывада ажыттынган 30.01.2023

Россияның Социал фондузунуң шенелде төлевилел чорудуу-биле РСФ Тыва Республикада салбырының Бии-Хем кожуунда клиент албанында Улуг салгалдың харылзажыр төвүн Тывада бир дугаар ажыткан. Төптүң ажыдыышкынында Социал фондузунуң удуртулгазы, Бии-Хем кожуун база Туран хоорай чагыргазы, Пенсионерлер эвилелиниң база «Россельхозбанк» салбырының төлээлери, кожууннуң пенсионерлери киришкен.
Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбырының даргазы Светлана Кенден төптү ажытканының ужур-дузазын чугаалаан: «Хүндүлүг, хоочуннар, мындыг солун төлевилел тыптып келгенинге дыка өөрүдүвүс. Хоочуннар чыглып, үезин ажыктыг эрттирип турзун дээш, РСФ хосталган өрээлдеринде төп ажыттынган. Пенсионерлер эвилели төптүң баазазынга шыдыраа маргылдааларын, компьютер билиглериниң кичээлдерин, чогаадыкчы кежээлерни эрттирер. Төптүң эжиктери силерге кезээде ажык, маңаа дыштанып, чогаадыкчы бодалдарыңарга боттандырарынга тура-сорукту берип чоруурун күзедим”.
Бии-Хем кожуун чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Орлан Байкара: «Тывада улуг назылыг кижилерниң харылзажыр бирги төвү Туранда ажыттынганы дыка өөрүнчүг-дүр. Бии-Хем кожуун мөңгүн волонтерларның хөй-ниити ажыл-чорудулгазы-биле кайда-даа сурагжаан. Ынчангаш улуг салгалдың харылзажыр төвү ажыттынганы-биле кожуунувустуң шупту хөй-ниити организациялары, оларның аразында Пенсионерлер эвилели база Хоочуннар чөвүлели, дугуржулга езугаар хемчеглерни кады эрттирерлер, боттарывыс талавыстан оларның шупту эгелээшкиннерин албан деткиир бис».
Бии-Хем кожууннуң чоргааралы – ат-сураглыг «Оюнаарушки» ансамбль ажыдыышкынга хүндүлүг аалчылар бооп келгеш, ыры-шоору-биле хемчегни каастаан. Хемчегге келген пенсионерлер төп-биле таныжып, шыдыраага ойнап, шайлааннар.
Пенсионер Любовь Алексеева: «Төптү ажытканы дыка эки-дир, Шагаа байырлалында мастер-класс эрттирерин планнап эгелей бердивис. Улуг назылыгларны утпайн чорууруңар дээш, четтирдивис!».
Төптүң аалчыларынга мини-библиотеканы, дыштанылга булуңун, мастер-класстар эрттирер, шашки, шыдаар ойнаар черлерни, интернетче үнер компьютерни аңгылаан. Ам стол теннизи ойнаар шөлдүг спорт зады бо чоокку үеде дериири көрдүнген.
Төптерни улуг назылыг кижилер аразында харылзажып, чугаалажырынга, саң-хөө болгаш компьютер билиин бедидеринге идиг бээр кылдыр ажыткан. Культура албан черлери, социал камгалал эргелелдери, хөй-ниити каттыжыышкыннары, эмнелге организациялары темалыг беседаларын, лекцияларны болгаш мастер-класстарны демнежип чорудар. Ол ышкаш аргыттынып-дааранырын, чем кылырын, уран чогаадылганы, мөөрейлер болгаш делгелгелерни, селгүүстээшкиннер болгаш экскурсияларны организастаар.


Возврат к списку