Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди 12.02.2019
Малчын турлагларже оруктар чогумчалыг, малды одарларже үндүрүп турар. Ажыл-агыйларда мал оолдаашкынынга белеткел кидин-түлүк. 2019 чылдың февраль 7-ге чедир республикада 105,5 муң тонна азы 45 хуу мал чеминиң курлавыры арткан.
 Республиканың 5 сүт-бараан фермаларында кыштаглаашкын эки эртип турар. Таңды кожууннуң «Краснояровка» база Оюн Ч.Х-Д-ниң тараачын-фермер ажыл-агыйында чылдың баштайгы саалдазы эгелээн болгаш, бир инектен ортумаа-биле 14 литр сүттү саап ап турар. «Туран» КХН ажыл-агыйы бир инектен 3 л сүттү саап ап турар. 
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы малдың массалыг оолдаашкыны мартта эгелээрин дыңнаткан.

Возврат к списку