Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалдыг соңгулдаларже келиишкин 83 ажыг хуу болган

Тывада муниципалдыг соңгулдаларже келиишкин 83 ажыг хуу болган 12.09.2023

Сентябрь 10-да Тываның муниципалитеттеринче соңгулдаларны болган деп санаан. Тываның Соңгулда комиссиязы баш бурунгар түңнелдерни үндүрген. Улуг-хүнде, республиканың муниципалдыг тургузуглар чурттакчылары “Чаңгыс демниг Россия”, ЛДПР, КПРФ база “Чөптүг Россия” политиктиг партияларның төлээлеринден тус черниң төлээлекчилер хуралдарынче депутаттарны шилип соңгаанын сагындыраал. 711 кандидат, ооң санында бодун идип үндүрген 40 кижи, депутаттың мандадынче кордап, киришкен.
Амгы үеде Чөөн чүктүң экономиктиг форумунда киржип турар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, республиканың муниципалитеттеринде соңгулдалар чорудуун хайгаараан. 59 Төлээлекчилер хуралдарынче депутаттарны шилээн, соңгулдалар эртип турган суурлар, хоорайлар база кожууннар чурттакчыларының политиктиг идепкейжи чоруун демдеглээн:
"Соңгулдалар эрткен суурлар болгаш хоорайларның чурттакчыларынга, чаңгыс чер-чурттугларымга чугаалаарым болза, муниципалдыг чагыргалар мурнунга, бистиң, республика эрге-чагыргазының мурнунга боттарыңарның сонуургалдарыңарны төлээлээр тус чер хуралдарының составын хевирлээн силер. Бөгүн кайы кандидат төрээн кожуунунуң, суурунуң азы хоорайының амыдырал-чурталгазынче эң сонуургалдыын тодарадыр херек. Муниципалитет дээш сагыжындан кымның аарып турарын. Силерниң шилилгеңер дыка херек " – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде, эртенгиниң 8 шактан кежээкиниң 20 шакка чедир, соңгулда участоктарынга 82260 соңгукчу келген, азы ол девискээрлерде шупту соңгукчуларның 83,29 хуузу. Сүт-Хөл кожуун эң идепкейлиин көргүскен: Сүт-Хөл кожууннуң Төлээлекчилер хуралының чедиги чыыжының депутаттар соңгулдаларынга соңгукчуларның 93 хуузу, азы 4812 кижи киришкен. Шупту муниципалитеттер бедик идепкейин көргүскен – бадылаан кижилер рейтингизин Улуг-Хем кожуун дооскан, ында келиишкин 74,15 хуу болган.
Бай-Тайга кожууннуң Ээр-Хавак суурнуң соңгукчулары суму деңнелдиг соңгулдаларда эң идепкейлиг киришкен - Ээр-Хавак сумузунуң Төлээлекчилер хуралының алдыгы чыыжының соңгулдазында чон 100 хуу бадылаан.
Тываның Соңгулда комиссиязының илеткелинден алырга, бадылаашкын үезинде чурум үрээшкиннериниң дугайында хомудалдар кирбээн, соңгулдаларны эрткен деп санаан. Бадылаашкын чорудуунга ажык-чарны хандырары-биле, шупту соңгулда участоктарында видеокамераларны салган. 200 ажыг хөй-ниити хайгааракчылары соңгулда чорудуун хайгаараан. ТР-ниң Соңгулда комиссиязының сайтызындан бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдерин көрүп болур.
Тус чер хуралдарынче чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде билдингир чылдагаан-биле бодунуң участоктарынга кээп шыдавас соңгукчуларга, сентябрь 5-те, республикага хуусаадан эрте бадылаашкын болуп эрткен. Августуң 30-ден сентябрь 5-ке чедир боттарының девискээр соңгулда комиссияларынга кээп соңгуур эргени берген. 714 кижи бодунуң участоктарынга хуусаадан эрте бадылаан. Регионнуң чедери берге, ыраккы черлеринге хуусаадан эрте бадылаашкыннар сентябрь 9-ка чедир үргүлчүлээн.


Возврат к списку