Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр чедирилгезин онза хыналдага алырын негээн

Тываның Баштыңы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр чедирилгезин онза хыналдага алырын негээн 26.09.2018
ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң күүселдезин Тываның Баштыңынга илеткээн.  
Агентилелдиң медээзи-биле алырга, сентябрьның сөөлгү неделязының баштайгы хүнүнге чедир, Ак-Довурактан чаңгыс-даа өг-бүле хөмүр албаан, а Кызылда чиигелделиг хөмүр алыр ужурлуг 140 өрегениң, чүгле 57-зинде ону дүжүрген. Республикада чииигелде алыр кижилер санынче кирген 1011 өг-бүлениң 844-ү хөмүрнү алган. 
«Сөөртүлге графигин каржызы-биле хажыдып турарлар – хоорай чагыргалары дээрзи, чиктиг. Ак-Довуракта – куп-куруг тик, а Кызылда 140 өг-бүле хөмүрнү алыр ужурлуг, чүгле 57-зинде дүжүрген. Мону сактып алырын коллегалардан дилеп тур мен: чурттакчы чоннуң социал кошкак категорияларынга чедирер ужурлуг шупту хүлээлгелерни айыттынган хуусаазында база долу хемчээлде бир дугаарында күүседир ужурлуг» - деп, чазак даргазы сагындырган. «Социал хөмүр» төлевилелде бир дугаар киржип турар болгаш, озалдап тур бис дээн, хоорайжыларның агартыныышкынын Тываның Баштыңы буруу шапкан.
 «Социал хөмүр» төлевилелди Шолбан Кара-оол 2016 чылда саналдап кииргенин сагындыраал.
Чурттакчы чоннуң эң-не хереглелдиг кезээ – хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге бюджет акшазы-биле хөмүрнү халас дүжүрүп берип турар. Регион хоойлузу-биле, Тывада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни ынчаар санаар. Республика 2016 чылдан эгелеп, көдээде 800 ажыг ындыг өг-бүлелерни хөмүр-биле хандырып турар. Кыш санында-ла, 2 тонна хөмүр биле ажыглаан чырыынга компансацияны бээри көрдүнген. А ыяш одаар черлер, хөмүр орнунга ыяшты алыр. 2018 чылда чиигелде алыкчыларының даңзызын калбартып, хоорай черде печка одаар чурттакчыларны немээн. Ынчангаш халас хөмүр алыр өг-бүлелерниң саны 706 турганындан 1011 четкен, оларда 18 хар чедир назылыг 5 муң ажыг ажы-төл бар. Оон аңгыда 41 өг-бүле одаар ыяшты алыр.

Возврат к списку