Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга таарымчалыг болзун дээш Дөгээ дааның баарын чаагайжыткан

Тываның чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга таарымчалыг болзун дээш Дөгээ дааның баарын чаагайжыткан 03.12.2022

Тыва Республиканың найысылалының чараш черлериниң бирээзи - Дөгээ дааның чоок-кавын чаагайжыдар шупту ажылдар доозулган. Кызылдың эң бедик чери республиканың аалчыларын бодунче чыыра тырттып турар. «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилел-биле чарлааны мөөрейге найысылал чурттакчыларының даг эдээнде девискээрни чаагайжыдар дээн төлевилели шилиттинген.
Федералдыг акша-биле республика казназындан кады акшаландырган 5 млн ажыг рубльге чаагайжыдылганың шупту ажылдарын тудугжулар дооскан. Кыры шывыглыг дыштаныр черде сандайларлыг столдарны тургускан. Найысылалдың чурттакчылары болгаш аалчылары өг-бүлелери-биле келгеш, шайлап, дыштанып олуруп болур.
Девискээрни демир-биле херимнеп, бок октаар саваларны база арыгланыр черлерни тургузуп, кижи кылаштаар черлерни шыпкан. Спорт шөлчүгештерин резин шывыглар-биле шып, турниктерни эптээн. Ам даг эдээнге, арыг агаарга спортчу белеткелди чорудуп болур.
Бүгү девискээрни чырыткан, кежээки үеде дыштанып болур. Бир эвес "бичии" өңнүктери-биле кээр болза, ыттар агаарладыр черни база тускайлаан. Чазын ол кезек девискээрни ногаанчыдар.
Дөгээ даа – республиканың чурттакчыларының база аалчыларның чүдүп чедер черлериниң бирээзи. Авалокитешвара бурганның «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» деп мантразын даштар-биле бижип үндүрген делегейде эң улуг бижик ында. Дагның бажында Будданың улуг тураскаалын тургускан. Соок үеде безин чүдүп, тейлеп алыр дээн чүдүкчүлер моон үзүлбес. Бии-Хем биле Каа-Хемниң каттышкаш, күчүлүг Улуг-Хем апарган чараш чурумалын ооң кырындан көрүп болур. Ак-көк баштарлыг барыын Саяннар моон бир онзагай көстүр.
Бо чылын Дөгээ даандан аңгыда, найысылалдың Московская кудумчузунда скверни база «Южный» микрорайонунда паркты чаагайжыткан. Кызыл хоорайның чурттакчылары ол төлевилелдер дээш үннерин бо чазын бергенин сагындыраал. «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилелиниң күүселдези-биле 202 чылда шупту 26 объектини чаагайжыткан.
Возврат к списку