Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада гриппке удур тарыышкын планы 97 хуу күүсеттинген

Тывада гриппке удур тарыышкын планы 97 хуу күүсеттинген 09.12.2022

ТР-ниң Кадык камгалал яамызы Тывада сезоннуг гриппке удур тарыышкынның планы 97,6 хуу күүсеттингенин дыңнаткан. 194,5 муң кижини, ооң санында 87,2 муң уругну тараан. Тарылга кампаниязы эгелеп турда, республиканың чонунуң 60-дан эвээш хуузун тарыыр деп чарлаан турган. Чаа коронавирус инфекциязы-биле кады пандемиялыг азы хаван гриви болгаш өске-даа сезоннуг халдавырларның капсырлажы бээри, аарыгны каш катап аартадып, микс-инфекция көдүрлүр чадавас деп, эмчилер санап турар.

Тарылга – гриппке болгаш чаа коронавиус инфекциязынга удур эң-не дээштиг арга болуп турарын бадыткаан. Россияның Кадык камгалал яамызының сүмелээни-биле, ковид-19 база гриппке удур чаңгыс катап салыр тарылганы ап болур. Поликлиникаларда база тускай көжүп чоруур вакцинация пунктуларынга тарыдар. Чурттакчы чон ортузунга тарыышкынны организастаар дээш, федералдыг база республика акша-хөреңгизи-биле улуг болгаш бичии кижилерге салыр «Ультрикс квадри», чүгле улуг кижилерге «Совигрипп» вакциналарны саткан.
Бичии уруглар, иштиг херээженнер, хоочу аарыглыг кижилер, улуг назылыг кижилер, ажылдыг улустуң көвей кезии – башкылар, эмчилер, садыг-саарылга, ЧКА ажылдакчылары халас тарыдып ап болурун сагындырдывыс. Ол ышкаш ажыл берикчизи бодунуң ажылдакчыларын тарыдып алыры күзенчиг.

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелелиниң мониторинг сан-чурагайы-биле алырга, эрткен неделяда Тывада 898 кижи ОРВИ-ден аараан, 10 муң кижиге онааштыр 274,2 таварылга, эпидемиологтуг үстүкү көргүзүгден 95 хуу куду. Бо хүнде ооң өзүлдези 15,4 хуу четкен.

Ийи харга чедир назылыг 243 кижи грипптээн. Үштен алды хар, чедиден он дөрт хар аразында 239 уруг неделя дургузунда аараан. Чеди хонукта 187 кижини эмнелгеде чыттырган, ооң санында 14 харга чедир назылыг 174 уруг бар.

Кызылдың эмнелге организацияларынче ОРВИ дээш 304 кижи келген. 10 муң кижиге онааштыр 25,3 кижи, эрткен неделяга деңнээрге 17,2 хуу өзүлделиг, ындыг болзажок эпидбайдал көргүзүүнден 96,6 хуу куду.

Эмчи дузазы дилеп келген кижилерден 38 таварылгада бичии уруглар аразында ковидке хамаарышпас дегдириишкинни илереткен.

Аарыгдан камгаланыр дизе, холдарны доктаамал чуп, хөй кижилер чыылган черлерге камгалал масканы кедип, өрээл иштин агаарладып, өл пөс-биле арыглаашкынны кылып, шын чемненири чугула деп, эпидемиологтар сагындырып тур.


Возврат к списку