Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңынга эвээш санныг үндезин чоннарының шуулганын эрттиреринге деткимчези дээш Ямалдың губернатору өөрүп четтиргенин илереткен

Тываның Баштыңынга эвээш санныг үндезин чоннарының шуулганын эрттиреринге деткимчези дээш Ямалдың губернатору өөрүп четтиргенин илереткен 19.04.2017
 «Россияның Соңгу чүктүң, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң эвээш санныг үндезин чоннары» деп чоннар аразының шуулганы Ямалга болуп эрткен. 
 Шуулганга эвээш санныг үндезин чоннарның социал-экономиктиг сайзыралының нарын айтырыгларын, ылаңгыя регионнар, тускай угланыышкынныг ведомстволар база хөй-ниити организацияларының аразында кады ажылдажылгага хамаарышкан хоойлужудулганы эде көрүп, ону сайзырадырын сайгарып чугаалашкан. 
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Соңгу чүктүң, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң эвээш санныг үндезин чоннарының каттыжыышкынының VIII Съездизин эрттиреринге көргүскен деткимчеңер дээш, Ямал-Ненец автономнуг округтуң Чазааның мурнундан Силерге сеткилимниң ханызындан четтиргеним илередип тур мен. Россия Федерациязының Национал политиказының стратегиязын боттандырар талазы-биле демниг ажылывыс үндезин чоннарның амыдыралының деңнелин бедидеринге болгаш бистиң регионнарывыстың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге дузалаар дээрзинге бүзүрээр мен. Кижилерниң чогумчалыг амыдыралы болгаш Ада-чурттуң чечектелип сайзыраары дээш, моон-даа соңгаар чедиишкинниг болуруңарны күзедим!» - деп, Ямал-Ненец автономнуг округтуң губернатору Дмитрий Кобылкинниң Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чоруткан телеграммазында бижиттинген.  
 Шуулганга Тываны Тожунуң «Тос чадыр» каттыжыышкынының, Тыва Республиканың Чоннар ассамблеязының аныяктар бөлүүнүң кежигүннери, республиканың Р.Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының «Эртине» ансамбли төлээлээн. Тываның Националдар херектериниң талазы-биле агентилелиниң удуртукчузу Вера Лапшакова делегацияны баштаан. Ниитизи-биле шуулганга эвээш санныг үндезин чоннарның, Россияның Федералдыг Хуралының, эрге-чагырганың регионалдыг органнарының, эртем албан черлериниң, үндезин чоннарның организацияларының 500 хире төлээзи чыылган.
 Шуулганның түңнелинде Тывадан «Тос чадыр» каттыжыышкынының даргазы Светлана Демкина Соңгу чүктүң, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң эвээш санныг үндезин чоннарының каттыжыышкынының чөвүлелиниң составынче кирген. "Эртине" уруглар ансамбли оюн-көргүзүүн шуулганның аңгы-аңгы шөлдеринге бараалгаткан.

Возврат к списку