Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан хөмүрнү республикадан үндүр сөөртүрүн хораан

Тываның Чазаа Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан хөмүрнү республикадан үндүр сөөртүрүн хораан 29.01.2022 Тывада Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан казып турар хөмүрнү республикадан үндүр сөөртүрүн кызыгаарлаан. Республика Чазаа ындыг шиитпирни январь 28-те хүлээп алган. Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы бо документини киирери албан кылыр хемчег апарган деп тайылбырлаан. Республика эрге-чагыргазының дузазы-биле, бюджет организациялары база чурттакчы чон дээн ышкаш боттуг хереглекчилерин хөмүр-биле хандырарын үзүктелдирбес дээш ону кылган. Кышкы үеде республика хөмүрге ажыглалы улуг болганындан хөмүрге өртектиң өзе бээр айыылы бар. Кожавыс Хакасияда декабрьда хөмүр өртээ бир тоннада 3700 рубль кылдыр өзүп, Каа-Хем биле Чадаана уургайында хөмүрден 1500 рубль аартаан. Тываның Чазаа биле Тываның даг-руда компаниязының аразында дугуржулга езугаар Тывада хөмүр ортээ 2220,1 рубльга дең дээрзин сагындыраал. Ынчангаш тыва биле хакас хөмүрлер өртээнде ындыг ылгал тургустунган. Ол ылгалга ажылдап алыксаан сайгарлыкчылар база тыптып келген. Январь эгезинден, Каа-Хем биле Чадаана уургайларындан хөмүрнү мөөңү-биле садып алгаш, Абаканга садар дээш үндүр сөөртүп эгелээн. Чамдык саарлыкчылар улуг чүък машиналарда чүдүрүп ап турар. ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызының специалистери "Шивилиг" постузунга Хакасияже углап бар чыдар, 30 тонна чүдүрер 40 хире улуг машиналарны чаңгыс хүнде санаан. Оларның дөртү "Идвиг" КХН чаңгыс компанияга хамааржыр болган. Саарлыкчыларның идепкейжээнинден тус черниң чурттакчыларынга хөмүр садып алыры бергедеп эгелээн. Ынчангаш олар регионнуң эрге-чагыргазынче хомудалды киирген. Тываның даг-руда компаниязы-биле тускай дугуржулга чоккка Тывадан хөмүрнү үндүр сөөртүрүн кызыгаарлаан. Тываның Чазаа биле Тываның даг-руда компаниязынын дугуржулгазында, иштики хереглелди хандырыптар болза, региондан дашкаар хөмүрнү садып болур ужурлуг. Ол дээрге чылда 550-600 муң тонна-дыр. Хөмүрнү үндүр сөөртүрүнге кызыгаарлаашкын январь 31-де күш кирер болгаш, одалга сезону төнгүжеге ажылдаар. Тывадан үнер черлерде тургускан ОШАЧКИ постулары база яамы болгаш ведомство ажылдакчылары-биле дежурный полицейжилер чурумну сагып турарын хынаар.

Возврат к списку