Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары июнь 22-ниң кежээзинде “Сактыышкынның чулазын” кыпсыр

Тываның чурттакчылары июнь 22-ниң кежээзинде “Сактыышкынның чулазын” кыпсыр 22.06.2023

Бо кежээ Кызыл хоорайга, Россияның төөгүзүнде эң муңгаранчыг хүннерниң бирээзи – Сактыышкын болгаш кажыыдалдың хүнүнге тураскааткан хемчег болуп эртер. Эртенги шакта Тиилелге шөлүнде Мөңге отка боодал чечектерни салган. Аңаа дайын чылдарының ажы-төлү, регионалдыг чазактың болгаш парламентиниң төлээлери, хоочуннар организацияларының болгаш чепсектиг күштерниң дайынчылары киришкен.

"Сактыышкын болгаш кажыыдалдың хүнүнде, фашистиг Германияга удур каржы-дошкун дайында мөчээн кижилерге мөгейигни кылыр бис – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн. – Эрес-дидим дайынчыларны, тыва эки турачыларны, Совет Эвилелиниң Маадырларын, ТАР-дан фронтуже кыйгырткан кижилерни, Тыва Арат Республиканың тайбың чурттакчыларынга, нацизмден когараан тайбың чонга сактыышкынны кылыр бис".

Июнь 22 – чоннуң сыныш чок демиселин болгаш маадырлыг чоруун илереткен хүн, ынчангаш бөгүн дайынчы салгалдың уйнуктары ол коргунчуг дайынның дугайында меге чүүлдерге удур төөгүнүң шыны дээш, Төрээн чуртун нацизмден камгалаары-биле база катап тулчуп кирген деп, губернатор демдеглээн.

"Барыын чүк чурттары Украинада дайынчы болуушкуннарда боттарының киржилгезин агартыр дээш чеже-даа кызытса, оларның идеологтуг болгаш дайынчы чепсээниң дөзүнде чыдар нацизм-биле Россия кезээ шагда демисежир. Тиилекчи салгалга – ада-өгбелерге өөрүп четтириишкинни чүректеривиске кадагалап арттырары – бөгүн бистиң хүлээлгевис ол! Олар биске келир үени сөңнээн, а бис ону кажанда-даа утпас бис" – деп, Владислав Ховалыг түңнээн.

Кежээ Тываның найысылалынга “Сактыышкын чулазын” чаңчыл езугаар кыпсыр. Кызылда Тиилелге шөлүнге, тус чернии-биле 20 шакта, Ада-чурттуң улуг дайынының эгелээнинге тураскааткан акция болуп эртер.

Республиканың чурттакчылары болгаш аалчылар, хөй-ниитичилер болгаш волонтёрлар лааларны кыпсып, мөчээннерге сактыышкын минутазын кылыр. «Сактыышкын чулазы»-биле чергелештир, бо чылын “Дайынның оттуг-көстүг чуруу” акцияны эрттирер. Акцияның киржикчилери лаалар-биле тыва эки турачының чуруун база “Утпас бис” деп сөстү бижип үндүрер.

Тиилелгениң волонтерлары “Төөгүлүг сактыышкын” партийжи төлевилел-биле эртип турар хемчегни организастаарынга идепкейлиг киржир. «Сактыышкынның чулазы-2023» бүгү-российжи улуг онлайн-акцияга күзелдиг кижи бүрүзү бо хонуктарда киржип болур. Ада-чурттуң улуг дайынының 1418 дошкун хонуктарынга база Улуг Тиилелге дээш амы-тынын берген кижилерге мөгейиг кылдыр бодунуң виртуалдыг лаазын бөгүн деньпамяти.рф сайтыга кыпсып болур. Июнь 22 хүнүнүң база дайынның дугайында сактыышкыннарлыг роликтер – Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуннары-биле 50 видеоинтервьюну ол сайтыдан көрүп болур.

Возврат к списку