Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чазак даргазының оралакчызы Владимир Фалалеевтиң удуртулгазы-биле ОБК-ның хуралы эрткен

Чазак даргазының оралакчызы Владимир Фалалеевтиң удуртулгазы-биле ОБК-ның хуралы эрткен  02.02.2016
 Февраль 1-де кежээ Чазак бажыңынга, онза байдалдар талазы-биле комиссия, үш чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан: 
 - Тыва Республиканың девискээринде агаар-бойдустуң канчаар-даа аажок соогу; 
  - эпидемиологтуг байдал;
  - республикада өрттер. 
  Тыва Республиканың Гидрометеотөптүң начальниги Анатолий Ляпин регионга февраль 8-ке дээр 40 градус сооктар ам-даа болурун, ооң соонда казыыр 30 градус чедир чавырлырын дыңнаткан. Синоптиктерниң хөй чылдарда хайгааралындан алырга, 1945 чылдың февраль 1-де -46 соок болган. 
 Яамылар болгаш ведомстволарның удуртукчулары чогуур байдалдарда ажылдаарынга беленин илеткээн. Республиканың оруктарында чылыгланыр стационарлыг 3 чер ажылдап турар, оон аңгыда орук организациялары чолаачыларга дузаны кадарынга белен. Бо хонуктарда камгалакчылар оруктарда дуза хереглээн 20 хамаатыга дузазын көргүскен.
  Ажыг сооктар-биле чергелештир өрттер айтырыын база сайгарган. Россияның ОБЯ-зының Тыва Республикада Кол эргелелиниң начальниги Андрей Назаров бажың-балгатта өрттер дугайында дыңнадыгны кылган. 2016 чылдың январьда Тыва Республиканың девискээринге, эрткен чылдың ол үезинде деңнээрге 4 өрт хөй, азы 48 өрттер демдеглеттинген. Республиканың Улуг-Хем, Бии-Хем, Барыын-Хемчик, Кызыл, Эрзин, Чеди-Хөл кожууннарда база Ак-Довурак хоорайда өрттер саны немешкен. 
 ОБЯ-ның Кол эргелелиниң начальниги Андрей Назаров статистика көргүзүглеринге база сайгарылгаларга даянгаш, муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының даргаларынга база ТР-ниң чуртталга-коммунал ажыл-агый агентилелинге өрттерниң санын эвээжедиринче угланган хемчеглерни чорударын сүмелээн.
  Хуралдың сөөлгү айтырыы - эпидемиологтуг байдал дугайында болган. Тыва Республикада Росхереглел хайгааралының хүн бүрүде мониторингизиниң медээзи-биле алырга, неделяның баштайгы ийи хүнүнде эмнелге-профилактика албан черлеринге ОРВИ-ден аараан 1000 хире кижи эмчи дузазын дилеп четкен. Ынчангаш 2016 чылдың февраль 2-ден чеди хонуктуң карантинин чарлаан. 
  Тыва Республиканың Баштыңының бирги оралакчызы Владимир Фалалеев бо айтырыгларның шуптузун шыңгыы контрольга алырын чогуур албаннарның удуртукчуларынга дааскан.

Возврат к списку