Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Шахтернуң хүнүн байырлааны

Тывага Шахтернуң хүнүн байырлааны 04.09.2014

Август 31-де Кызылда Арат шөлүнге хоорайның чурттакчылары Шахтернуң хүнүн байырлаан. Аңаа Россияның хөйге билдингир «Серебро» бөлүү концертин эрттирген. Аныяк-өскен бөлүктүң ырыларын кады ырлажып, аажок сонуургаан. 

Ыраажы кыстар боттарының мөгейикчилерин чылыг уткуп, чымчак, эки хүлээп алганы дээш четтиргенин илереткен. Диңмиттиг адыш часкаашкыннарынга олар «Сени кымга-даа бербес мен», «Холдардан туттунчуп алыыл», «Тын» дээш, оон-даа өске ырыларын бараалгатканнар. «Серебро» бөлүүн көөр дээш хар-назы аайы чокка келген кижиниң хөйү аажок. Бирги хүндүткелдиг олуттарда Тыва Республиканың хөмүр-даш бүдүрүлгезиниң ажылчыннары,  хоочуннары олурганнар.

«Чырыктың болгаш чылыгның кол үндезини – хөмүр-даш казып тывар үлетпүрже кичээнгейни угландырып, бо байырлалды шак мындыг бедик деңнелге эрттирип турары өөрүнчүг-дүр. Хөмүр-даштыг республикага шахтернуң ажылын үнелээр болза эки» – деп, Тываның энергетика үлетпүр корпорациязының БелАЗ чолаачызы Евгений Астанин чугаалаан.

Регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың аалчызы, билдингир кинорежиссер, актер Федор Бондарчук-биле Тываның хөмүр-дашчыларын профессионал байырлалының хүнү-биле байыр чедирип, сценаже үнүп кээрге, көрүкчүлерниң күштүг шимээни хөлзеп эгелээн. Оларга ТЭYК-түң директору Руслан Байсаров каттыжып келген. «Бистиң хөмүр-даш бүдүрүлгелеривистиң хүндүлүг ажылдакчылары, сеткиливистиң ханызындан силерге байыр чедирип, чуртталгаңарга чүгле экини күзеп тур бис. Силерниң белен эвес ажыл-ижиңерни үнелээр бис, чүге дизе Тываның хөгжүлдезинге кол чүүл – силерниң «кара алдынны» казып алырыңар. Yлетпүрнүң сайзыралы дээрге чуртталга, өөредилге черлериниң, бичии уруглар садтарының шалыпкын туттунары болур. Тываның келир үези – силерниң холуңарда. Аас-кежиктиг болгаш кадык болуп көрүңер. Бурунгаар, Тыва! Бурунгаар, Кызыл!» – деп, Шолбан Кара-оол чыылганнарга илереткен.

Федор Бондарчук база-ла шахтерларга байырын чедирип, бүгү-ле чүүлдерге экини күзээн. Руслан Байсаров аныяктарны чуртта дагның дээди өөредилге черлеринче кирерин сүмелээн. Ооң соонда эң-не шыырак дээн дагжылар – Сергей Смирновка, Евгений Астанинге, Михаил Радинге күрүне шаңналдарын тывыскан.


Возврат к списку