Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилел боттандырылгазы-биле Тывага 30 хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар

«Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилел боттандырылгазы-биле Тывага 30 хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар 11.03.2024

Тудуг сезону эгелээрге, республиканың шупту 19 муниципалдыг тургузугларынга хөй-ниитиниң 30 чаа дыштанылга девискээрлерин тудар.

Президент Владимир Путинниң шиитпири езугаар, «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» федералдыг төлевилелди күүседип, ажылдарны кылып  чорудар. 200 муң чедир кижи чурттакчылыг хоорайлар, ол ышкаш федералдыг болгаш регионалдыг ужур-уткалыг төөгүлүг суурлар аразынга ол төлевилелдер эрткен чылын таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузар тулган төлевилелдерниң бүгү-российжи мөөрейинге тиилээннер.

Ам республика чурттакчылары боттарының кожууннарынга 2025 чылда боттандырар чаа объектилерни шилиир.

Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээр объектилер дээш бадылаашкын бүдүн Тывага бодаарга, Кызыл хоорайда база Каа-Хем хоорай хевирлиг суурга эрте эгелээр. Марттың 15, 16, 17-де бадылаашкын пунктуларынга кызылчылар болгаш суур чурттакчылары таарзынган дизайн-төлевилелдерин шилип ап болур. Волонтёрлар төлевилелдерниң база объектилерниң негелделерин тайылбырлап чугаалаар.

Регионалдыг Тудуг яамызының дыңнатканы болза, бүгү-российжи конкурсче республика 80 ажыг эскиз төлевилелдерин киирген. Чижээ, Кызылда, «Башня» микрорайонунда аллея, солагай талакы дачаларның 5 дугаар доктаамының мурнунда девискээр, Механизация биле Семирацкий кудумчулар белдиринде учосток, «Спутник»-тен «Орбита» микрорайонунга чедир чадаг-терге оруу дээш, өске-даа чаагайжыдар черлер кирген.

Эрткен чылдарга деңнээрге, архитектурлуг төлевилелдерниң шынары, объектилерниң дизайны экижип, ону амыдыралга боттандырары солун болгаш эки апарганын Тываның Тудуг яамызының башкарыкчы эксперти Ай-кыс Доржу чугаалаан:

- Ооң мурнунда колдуунда уруглар ойнаар, спортчу шөлчүгештер, парктар чаартынып турган болза, ам бүдүн кудумчуларны эде тудар дээш удуртукчулар кызып турары илдең апарган. Ол ышкаш тускай шериг операциязының  киржикчилеринге тураскаалдар төлевилелдери көвүдээн.Возврат к списку