Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Суг үеринден камгаланыры

Суг үеринден камгаланыры 30.03.2013
Частың сөөлгү айы апрельде агаар чылыырга, эрткен кыжын чагган кылын хар дүрген эрип, Кызыл хоорай чоогунда даглардан баткан хар суу Азаская кудумчузун, Спутник микрорайонну, Хербис дагның баарында бажыңнарны хөме ап болур.
  Ынчангаш хар суунуң «оруун» аштап, сугну хөлден­дирбезиниң хемчеглерин Кызыл хоорай чагыргазы ап чорудуп турар. Хоорайның чурттакчыларының чамдыызы бо айыылды чедир медереп билбейн, хар суунуң «оруунга» бокту опайтыр төп каары баш бурунгаар чорудуп турар камгалал ажылдарынга шаптыктыг. 
   Каа-Хем, Бии-Хем, Улуг-Хемниң үерлээринден Кызыл хоорайның чөөн талазы, алгы заводунуң чоогу, Улуг-Хемниң ол-бо талаларында дачалар сугга алзырының айыылы бар. Бо черлерде суг дозар чалдарны бедидер болгаш быжыглаар ажылдарны чорудуп эгелей берген. 
     Хар болгаш үер суу хөме ап болур черлерде бажыңнарның чурттакчыларын аъш-чем шыгжап турары уургайларда картофель, ногаа аймаан болгаш бажың иштинде эт-севин суг четпес черлерже дажыглап алырын Кызыл хоорай чагыргазы биле Онза байдалдар яамызы сагындырып турар.
    Суг үериниң үезинде озал-ондактыг байдалдар тыптып кээр болза, камгалал ажылдарынга тускай белеткелдиг 333 кижини хаара тудар, 41 автобусту, 36 чүък машиназын, 2 автокранны, 7 автогрейдерни, 5 бульдозерни, 12 моторлуг хемени, 128 камгалал жилетти ажыглаар.
    Сугга алзып болур бажыңнарның чурттакчыларының түр үеде чурттаар черлерин база белеткээн. Ол дээрге «Сүбедей», «Ярыгин» спорт комплекстери болгаш спорт залдары, өөредилге черлериниң бажыңнары дээш, кижилерниң түр када чурттаарын организастап болур өске-даа черлер. Ол черлерниң адрестериниң дугайында медээлерни тарадып, массалыг информация чепсектери дамчыштыр чарлап турар.
    Озал-ондактыг байдалдарда кижилерге дүрген эмчи дузазы чедирер бригадаларны эмчилер биле эмчи сестраларындан тургускан.

Возврат к списку