Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязын тургусканы – Тывага чогуур үезинде болуушкун

Шолбан Кара-оол: Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязын тургусканы – Тывага чогуур үезинде болуушкун 02.03.2017
 Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязы тургустунган. Россияның иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмин сайзырадырынга каттыжыышкын дузалыг деп, REGNUM дыңнаткан. 
 Россияның тос регионунуң губернаторлары болгаш төлээлери РФ-тиң субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Россияның регионнарының турисчи ассоциациязы» каттыжыышкынның тургузукчу документилеринге атты салганнар. Март 1-де Федерация чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Галина Карелованың эгелээшкини-биле эрткен хуралда документиге атты салганнар. 
 Россияда туризмни сайзырадырынга база Россияның Президентизи Владимир Путинниң Россияның иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмин болгаш чурттуң санаторлуг-курорт комплекизин хөгжүдер адырда берген даалгаларын күүседиринге ол немелде идиг болур.
 «Россияның регионнарының турисчи ассоциациязын тургузуп турары-биле РФ-тиң субъектилеринче, субъектилерниң баштыңнарынче оларның үзел-бодалын алыр дээш, саналды киирген турган. Бөгүнге чедир РФ-тиң 40 субъектизи база федералдыг 12 яамылар болгаш ведомстволар саналды деткээн» — деп, Карелова дыңнаткан.
 Документиге Ингушетия, Якутия, Дагестан, Тыва республикаларның, Алтай база Хабаровск крайларның, Тверь, Ульяновск, Орлов областарның баштыңнары болгаш төлээлери аттарын салган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнарның турисчи ассоциациязын үезинде тургускан деп демдеглээн.  
 «Дыка хөй республикаларның, крайларның болгаш областарның кежигүнү болуксаан Россияның регионнарының турисчи ассоциациязын тургузушкан РФ-тиң сес субъектизиниң аразында Тыва база кирген. Тывада туризмни хөгжүдеринге тодаргай улуг төлевилелдер – аэропортту чаартып, бирги 5 сылдыстыг аалчылар бажыңын тудуп, Хандагайты-Боршоо контроль-эрттирилге пунктузунга хөй талалыг эрге-байдалды алыр бистерге чогум-на үезинде тургустунган болуушкун деп санап тур мен. Мындыг байдалдарда хая көрүнмейн бурунгаарлаар херек. Регионнарның арга-хевирлерин сонуургап тур бис, ооң-биле чергелештир санаалдаар чүүлдеривис база хөй. Ол дээрге бойдустан чайгаар үнген аржааннарывыс, кайгамчыктыг бойдус-чурумалывыс, бүгү делегейде үнези чок – скифтерниң алдыннары. Алтай биле Хабаровск крайларның, Липецк, Мурманск, Орлов областарның, Ингушетия база Саха Республикаларның губернаторлары өөрүм-биле курлавырларны каттыштырар, бот-боттарынга дузалажыр, маршруттарны нептередир, федералдыг шөлчүгештерге кады ажылдаар, инвесторларны тыпчыр деп дугуруштувус. Ассоциацияны удуртур составче кирдим» - деп, ук хемчеглерниң соонда Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку