Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Байырлал дугайында санал-оналдар, үнелелдер

24.07.2015
Анна биле Елена, Воронеж биле Санкт-Петербург: 
 «Ийи хонук бурунгаар келдивис. «Үстүү-Хүрээ» фестивальче үш дугаар чыл кээп турарывыс бо. Бо удаада үш байырлал чергелештир бооп турарын билип кааш, дыка амырадывыс. «Үстүү-Хүрээге» келген-даа болзувусса, а Наадымны чаңгыс-даа көрбээн бис. Аът чарыжы биле хүреш маргылдаазын көөр деп тур бис. Мында дыка эки-дир, ынчангаш аргалыг болза шупту хемчеглерни көөр. Келир чылын кээрин планнап тур бис, ынчалза-даа саң-хөө айтырыынга бергедээшкиннер туруп кээр чорду. Бодум (Лена) Воронежте культура адырында ажылдап турар болгаш, Черноземьеде болгаш мында культура политиказын ала чайгаар деңнештире бээр-дир мен. Мындыг улуг хемчээлдиг хемчеглерни дыка бедик деңнелде эрттирип турарын демдеглейн. Композиция болгаш сцена белеткели онза-дыр. Ниитизи-биле байырлалды тергиин эрттирип турар-дыр». 
 Евгений, Красноярск хоорай: «Бир дугаар келгеним бо. Шупту чүве дыка эки-дир. Бойдус чурумалы кайгамчык, чон-даа ээлдек эвилең. Тус черниң чону кижилерни орук ара кагбас. Лагерьден Өг хоорайжыгажынче чадаг бар чорувуста, орук аразы элээн-дир ийин дээш, хөлгелиг бисти эккеп калды. «Үстүү-Хүрээ» фестивалынга келгеш, малчыннар байырлалы-биле кожууннуң юбилейи катай бооп турарын билип алдывыс. Ол кончуг эки бооп тур. Ам аът чаражын көөр планныг бис». 
  Нина Ондар, Чөөн-Хемчиктиң Чыраа-Бажыга төрүттүнген, Кызыл хоорайның чурттакчызы: «Эге класстар башкызы бооп 44 чыл ажылдаан мен. Малчыннарның Наадым байырлалы мээң төрээн кожуунумда эрттип турарынга өөрүп тур мен. Мээң төрээн черимде мынча хөй аалчылар чыглып келгени өөрүнчүг-дүр. Чон хөглеп, янзы-бүрү конкурстарда киржип турар-дыр. Тус черниң чурттакчылары боттарының көдээ ажыл-агый бараанын садып алырынга дыка таарымчалыг-дыр. «Амыдыралдың кидисте хээлери» конкурсту дыка сонуургадым. Малчыннар байырлалын кожууннарга эрттирер деп шиитпирлээни дыка-ла шын-дыр».
 «Амыдыралдың кидисте хээлери» конкурс - малчыннар байырлалының бир кол мөөрейи. Бо чылын мөөрейде Тываның сес кожууннары киржип турар. Кожуун бүрүзү кидис салырының чажыттарын боттарынга кадагалап чоруур-даа болза, кол үндезини хевээр арткан. Үе-шагның аайы-биле чаа немелделер кирип, кидис-биле бир онзагай ажылдарны кылып турар апарганы солун. Мөөрейниң тиилекчилерин Наадымның төнчү кезээнде шаңнаар.

Возврат к списку