Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ХКД-ниң шериг ведомство баштыңнарының Чөвүлел хуралы болуп турар

Тывада ХКД-ниң шериг ведомство баштыңнарының Чөвүлел хуралы болуп турар 06.06.2018
Бөгүн, Тываның найысылалында, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң даргалаашкыны-биле, Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының камгалал сайыттарының чөвүлел хуралы эгелээн.  
Саммитте камгалал болгаш айыыл чок чорук адырында хөй талалыг кады ажылдажылганың бөлүк айтырыгларын чугаалашканын, РФ-тиң Камгалал яамызы дыңнаткан. Чугаалажыр темалар аразында - хову, агаар база далай өөредилгези, шериг өөредилге, күш-шыдал белеткели база спорт адырында кады ажылдажылганы хөгжүдер айтырыглар база бар.  
Азербайджанның, Арменияның, Белоруссияның, Казахстанның, Киргизияның, Россияның, Таджикистанның база Узбекистанның шериг ведомстволар делегециялары, ХКД күүсекчи комитединиң база ажылчын органнарының төлээлери чөвүлел хуралда киржип турар. Моолдуң камгалал сайыды база саммитте хүндүлүг аалчы кылдыр киришкен. Саммит киржикчилериниң делегациязы июнь 5-те Тывага кээп эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың аэропортунга аалчыларны уткаан. 2017 чылда чаа туткан, дөрт сылдыстыг «Азимут» аалчылар бажыңынга оларны доктааткан. 
Саммит-биле холбаштыр Тываның найысылалында хөй-ниити чурумун камгалаар болгаш транспорт шимчээшкинин таарыштырар хемчеглерни ап чоруткан. Ооң бүдүүзүнде, республиканың Баштыңы социал четкилерде бодунуң арыны таварыштыр, саммит чоруп турары-биле түр үениң эпчок байдалдарын билип көөрүн чурттакчы чондан дилээн.  
"Билиишкинниг чорууңарга идегээр мен. Бисте бир дугаар эрттип турар бедик деңнелдиг шуулганда, делегейниң чурттарындан делегация төлээлери киржип чедип келген. Кады ажылдажылга саммиди кезээде улуг кичээнгейде турар болгаш, бистиң арга-шыдалывысты делегейге таныштырар эң-не эптиг арга бо. Бистиң Сергей Күжүгетовичиге, хуралда айыттынган шупту айтырыгларын чедиишкинниг шиитпирлээринге чедиишкиннерни күзеп, сеткиливис ханызындан деткип каалыңар: төрээн чериниң ханалары безин дузалаар дээр ийик, бистер дээрге ол бажың-дыр бис» - деп, Шолбан Кара-оол блогунда бижээн. 
Хуралдың киржикчилери, июнь 5-те, Национал музейни база «Азия төвү» архитектурлуг-скульптура комплекизин көрген.  
Июнь 6-да, хурал мурнунда ийи талалыг ужуражылгаларны эрттирип, Кызылда Тиилелге шөлүнге боодал чечектерни салыр езулал болган. Оон аңгыда, Тывада 2014 чылда ажыттынган Президентиниң кадет училищезинге четкеннер. РФ-тиң Камгалал яамызының бо училищезинде чүгле оолдар эвес, уруглар өөренип турар чүгле чангыс өөредилге чери болур. 
ХКД-ниң камгалал сайыттарының чөвүлели ХКД күрүнелериниң баштыңнарының чөвүлелинге база күүсекчи комитединге отчеттуг Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң ажылчын органы болурун сагындыраал. РФ-тиң камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу 2012 чылдың төнчүзүнден бээр Чөвүлелди удуртуп турар. Тываның мурнунда, 2017 чылдың күзүн, Душанбеге сөөлгү катап хуралдааннар.

Возврат к списку