Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада культура, спорт объектилеринче база хөй-ниити чемненилге черлеринче QR-кодту көргүскеш кирер

Тывада культура, спорт объектилеринче база хөй-ниити чемненилге черлеринче QR-кодту көргүскеш кирер  19.10.2021 Тываның Чазаанга болган ээлчеглиг Аппарат хуралында, ТР-ниң Экономика болгаш үлетпүр хөгжүлдези база ТР-ниң Чурагайлыг сайзырал яамы­ларынга хөй ажыл-чорудулгалыг төптерже (МФЦ), хөй-ниитиниң чемненилге черлеринче, культура болгаш спорт объектилеринче QR-кодту көргүскеш, барып болур айтырыгны  өөренип көөр даалганы берген. Ол ажылды чогударынга хыналда пунктуларын тургузарын организастап, оларны тускай дериг-херексел-биле четчелээри көрдүнген.
Октябрь 17-ге чедир вакцинаның бирги компонентизи-биле республикада 115 409 кижи тарыткан, 59,9 хуу доза вакцина чарыттынган. Ниитизи-биле вакцинация планының күүселдези амдыызында 69,6 хуу (115 409 кижи) болза-даа, ортумак российжи көргүзүгден 27,9 хуу бедик болуп, ниити российжи рейтингиде бистиң республикавыс бешки одуругда чоруп турар.
 Вакцинаның бирги кезээ-биле дараазында кожууннарда чон хөй тарыткан: Чаа-Хөл – 87,9 хуу, Мөңгүн-Тайга – 87 хуу, Өвүр – 85,7 хуу.
 А тарылганы саададып турар кожууннарга: Тере-Хөл – 43,8 хуу, Барыын-Хемчик – 62,3 хуу, Эрзин – 64 хуу, Кызыл кожуун – 66,1 хуузу хамааржыр. Кызыл хоорайның чурттакчыларының чүгле 62,6 хуузу тарыткан.
 Вакцинаның бирги кезээ-биле тарыткан 115 409 кижиниң 19 246 кижи азы 64,6 хуузу 60 хар ажа берген назылыг улус. Россия деңнели-биле алырга, тарылга кылдырткан 60 хар ашкан улуг назылыг улустуң саны-биле 85 регион аразында бистиң республика дөрткү одуругда.
 Кызыл хоорай, Кызыл кожуун база Чеди-Хөлде 60 хардан өрү назылыг улустуң тарыдып турары эвээш болуп турар. Мөңгүн-Тайга, Тожу, Тере-Хөл кожууннарда улуг назылыг улус вакцинацияны кончуг идепкейлиг салдырып турар.
 Октябрьның 17-ге чедир, республиканың эмнелге организацияларында шупту 192598 доза вакцина келген. Республика девискээринде COVID-19-туң кандыг байдалда келгенин СтопКоронавирус деп порталда картадан көрүп болур. Тарыышкынның сан-чурагайлары, амгы үеде кызыгаарлаттынган хемчеглер база аараан болгаш мөчээн кижилер санының дугайында кайы-даа регионга хамааржыр сан-чурагайларны оон көрүп болур.

Возврат к списку