Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сергей Шойгу: «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның кол сорулгазы – делегей кады ажылдажылгазынче аныяктарны хаара тудары

Сергей Шойгу: «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның кол сорулгазы – делегей кады ажылдажылгазынче аныяктарны хаара тудары  15.09.2015
 Орус географтыг ниитилелдиң президентизи Сергей Шойгу Тывага эртер «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» делегейниң аныяктар шуулганын деткээн. 
 Шуулганның кол сорулгазынга күрүне эргелеп-башкарылгазында, бизнесте, делегей кады ажылдажылгазында, культуралар аразының коммуникациязында чугула айтырыгларны шиитпирлээринге аныяк, тоомча чок эвес оолдарны хаара тудары болур деп, ол көрүп турар.
 «Азияның географтыг төвүнде шуулганны эрттирип турары ужурлуг деп бодаар мен, бо чоокку үеде ооң киржикчилери боттарының күрүнелеринге экономиктиг, политиктиг болгаш социал структураларны чүгле тургузар эвес, а евразийжи интеграция чорудуун хандырарлар.
 Хемчег аныяк кижилерге амгы үеде чугула болгаш билдингир – ол дээрге идепкейлиг интерактив, солун кижилер-биле ужуражылгалар, бодалдарын хостуг солчуру-дур. Оон аңгыда темалыг шөлдерге дискуссиялар, мастер-класстар, прогноз-сессиялар-дыр.
 Шуулганның секцияларының ажылынга Орус географтыг ниитилелдиң лекторлары база регион салбырларының аныяктар активи киржир. 
 Орус географтыг ниитилелдиң президентизи болганымда, Евразияга дыка чугула территорияларынга туризм болгаш ылгавыр демдек, культура, өөредилге болгаш сагыш-сеткил угланыышкыннарлыг ажылдарже онза кичээнгейни салырын демдеглейн. ОГН-ниң аныяктарның «Кызыл-Курагино» волонтер экспедициязы делегейниң 50 чурттарындан 2500 аныяктарны 5 хову сезонунда ажылдадып, ооң хөгжүлдезиниң таваан салган деп санаар мен.
 «Кызыл-Курагино» экспедицияга тураскааткан база 2015 чылда ОГН-ниң өске «Географтар – Улуг Тиилелгеге» деп улуг төлевилелиниң делгелгелери шуулганның делгелге программазында кирген. Делегей аныяктарының бирги «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганын эрттирери делегейниң аныяктарының кады ажылдажыдлгазының хөгжүлдезинге күштүг идиг болуп, киржикчи чурттарга кадрларның езулуг дарганы апаарынга бүзүрээр мен». 
 Тайылбыр:
 2015 чылдың сентябрь 18-тен 21 хүннеринде Тываның найысылалынга делегей аныяктарының бирги «Евразияның интеллектуалдыг алдыны»: Күзелдер. Перспективалар. Кады ажылдажылга» шуулганы эртер. 
 Беш темалыг шөлчүгештерни тодараткан: «Улуг хемчээлдиг азы регионнуң айыыл чок чоруу: ыйыдыышкыннар болгаш озалдыг чүүлдер», «Ногаан технологиялар», «Экономика болгаш сайгарлыкчы чорук: бизнестиң өзээ», «Культура, өөредилге, сагыш-сеткилдиң арыы», «Туризм болгаш девискээрлерге ылгавыр демдектерни тургузары». 
 Ооң ажылынга российжи эксперттер, республиканың студентилери болгаш аныяк башкылар, база даштыкы аныяктар төлээлери киржир.

Возврат к списку