Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Россия Президентизиниң соңгулдаларында шупту соңгукчуларның көвей кезии үнүн берген

Тывада Россия Президентизиниң соңгулдаларында шупту соңгукчуларның көвей кезии үнүн берген 16.03.2024

Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының бирги бадылаашкын хүнүнде Тыва Республиканың 123 муң чурттакчызы боттарының шилилгезин кылган. Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның дыңнатканы-биле алырга, ол дээрге регионда соңгукчуларның 62,25 хуузу-дур. Тываның 198 ажыг муң хамаатызы соңгуур эргелиг дээрзин, ТР-ниң Соңгулда комиссиязы дыңнаткан.  

Февральдың 25-тен марттың 14-е чедир хуусаадан эрте соңгулдаларда, 747 чедери берге черлерде болгаш малчын аалдарда 10522 кижи боттарының хамааты хүлээлгезин күүседип, соңгулдага үнүн берген. Бир-ле дугаар бадылаан 18 харлыг соңгукчуларның саны – 2 230 кижи.

Соңгулда участоктары марттың 17-ниң 20.00 шакка чедир ажылдаар.

- 187 соңгулда участоктары ажылын уламчылавышаан. Кижи бүрүзүнүң үнү чугула! – деп, Владислав Ховалыг хамааты хүлээлгелерин күүседиринче чаңгыс чер чурттугларын кыйгырган.  

Соңгулда комиссиязының даргазы Лариса Андалаева бадылашкынның бирги хүнүнде соңгулда участоктарынга чурум хажыышкыннары бүрүткеттинмээнин дыңнаткан: «Бүдүн-бүдүн өг-бүлелер, коллективтери-биле байырлал шинчизи кире берген кээп турарын, соңгулда комиссияларның кежигүннери демдеглээн. Бо шакка чедир чурум хажыышкыннары болбаан».

Тываның чурттакчылары соңгулдаларга өг-бүлези-биле кээп соңгууру - чаагай чаңчыл. Бодунуң соңгулда участогунга өг-бүлези-биле кымны баштай соңгуп келгеннерниң бирээзи – Кызылдан Альберт биле Алена Маны-Хаялар. Олар беш ажы-төлдүг. Улуг студент уруглары Александра биле Менги ада-иези-биле кады соңгуп келгеннер. Оолдарның улуу – Транспорт техникумунуң сургуулу Арат апрельде 18 харлаар болгаш, соңгуур эргези четпээн. Школачылары – Артас 10 класста, Доржу 3 класста өөренип турар.

Кызылда «Чеховский» 15 дугаар соңгулда участогунга дүүн, эртен эрте соңгуур дээш, кижилер узун оочурну тургузупкан. Оларның аразында республикада чурттап турар азербайждан диаспораның төлээлери хөй. Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Чингиз Алиев бодунуң хамааты хүлээлгезин күүседип, оглу-биле бадылап келген.

«Бөгүн мен чүгле бодумнуң эвес, а оглумнуң база келир үезинге шилилгени кылып келдим. Ынчангаш оглум-биле келгеним ол. Шуптуңарны соңгулдаже кыйгырып тур мен» - деп Чингиз Алиев чугаалаан.

Тываның найысылалында ышкаш, кожууннарда база чон идепкейлиг бадылап турар. Чон национал хевин кедипкеш, өг-бүлелери-биле бадылаашкында киржип турар.

Чөөн-Хемчик кожуундан аныяктар – Айдыс биле Айнаа Донгактар боттарының амыдыралында чугула ийи шиитпирни хүлээп алганнар. Олар өг-бүле болган эвилелин быжыглап бадылашкаш, Президент соңгулдарында үнүн бергеннер. Кожууннуң ХБАБ килдизиниң ажылдакчылары чаа өгленгеннерге чуртта эң улуг чугула болуушкунга киришкени дээш, байырны чедирген.

Хөй-ниитиниң хайгаарал төвүнүң 276 хөй-ниити хайгааракчылары Соңгулда участоктарынга соңгукчуларның бадылаашкыны кандыг-даа шаптараазын чок эртип турарын хайгаарап турар. Бир соңгулда участогунда-ла үш хөй-ниити хайгааракчызы быжыглаттынган. Ол ышкаш 24 шак дургузунда 96 соңгулда участогунда онлайн хайгаарал болгаш 91 соңгулда комиссиязының участогунда база 19 девискээр соңгулда участогунда офлайн видео-регистрацияны салган.


Возврат к списку