Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки

Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки  14.02.2018
Бо чылын Тывада шээр малдың массалыг оолдаашкыны март-апрель айларда эгелээр.  
ТР-ниң Ветеринарлыг хайгаарал албанының медээзи-биле алырга, республиканың Каа-Хем, Сүт-Хөл, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чеди-Хөл кожууннарда ийи-чаңгыс малдар оолдапкан.
Республиканың бүгү ажыл-агыйларында 536 баш малды тарып боозаткан, ооң иштинде:  
- көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде 120 баш («Туран» КХН, «Каа-Хем» МУБ, «Тывахолдинг» КХН);  
- Барыын-Хемчик кожуунда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилериниң 425 баш малы; 
 - Чаа-Хөл кожуунда Балчый тараачын-арат ажыл-агыйының 20 баш инээ; 
- чурттакчы чоннуң хууда дузалал ажыл-агыйларының база «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң 6 киржикчизиниң (Бай-Тайга, Улуг-Хемден 2-2 баш, Барыын-Хемчик, Өвүрден 1-1 баш).
 21 ажыл-агыйда бүдүрүкчү малдарның коданын аңгылаан:
 - Мөңгүн-Тайга, Өвүр база Тес-Хемде 3-3 ажыл-агыйлар; 
- Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Эрзин база Кызыл кожууннарда 2-2 ажыл-агыйлар; 
- Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Чеди-Хөлде 1-1 ажыл-агыйлар. 
Республикада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле онча-менди. Көдээ ажыл-агыйның шупту бүдүрүлгелерин четчир мал чеми-биле хандырган. Бөгүнде республикада 134,9 муң тонна мал чеми арткан, ооң 1763 тонназы курлавыр фондуда. Кыштаглаашкынны эки эрттирериниң магадылалы улуг. 
Эрзин база Тес-Хем кожууннарда хар улуг дүшкенинден мал кыштаглаашкыны арай нарын.

Возврат к списку