Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ЧКА бүдүрүлгелерин хынаан

Тываның Баштыңы ЧКА бүдүрүлгелерин хынаан 21.03.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг март 18-те республиканың ЧКА яамызының баазазынга бүдүрүлгениң ажылдакчылары-биле ужуражып, чугаалашкан. Чурттакчы чоннуң амыдырал-хандырылга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый ажылдакчызының хүнү – профессионал байырлал таварыштыр ужуражып чорааны ол. Владислав Ховалыг девискээр арыглакчызы Мария Хомушкуга орук аайы-биле ужурашкан. «Чаагайжыдылга» МУБ-та 20 чылдың нүүрүнде ажылдап чоруур ажылчынның хүлээнген девискээри кезээде арыг-силиг. Тываның Баштыңы делегейниң Херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде аңгы-аңгы мергежилдиң херээженнери-биле ужуражылгаже үлегерлиг ажылчын Мария Бадыргыевнаны база чалааш, боодал чечектерни сунган. Чуртталга-коммунал ажыл-агый ажылчыннарының хүн бүрүде кылып турар чымыштыг ажылын үнелээринче республиканың чурттакчы чонун олар ийилээ кыйгырган. «Чуртталга-коммунал ажыл-агый албаннарының демниг болгаш чиге организастаан ажылы чок кылдыр бодаары берге. Республика чурттакчыларының таарымчалыг болгаш тамчыктыг амыдыралы, арыг-силиг кудумчулар болгаш подъездилер, оруктар, суглуг болгаш чырыктыг чылыг бажыңнар дээш улуг харыысалганы олар чүъктеп турарын кижи бүрүзү билген турары күзенчиг. Дыка улуг ажылды кылып турарын чамдыктарда билбейн-даа баар бис. Чуртталга-коммунал ажыл-агый ажылдакчыларының күш-ажылын хүндүлеп, үнелээринче силерни кыйгырдым, чаңгыс чер-чурттуглар. Эң-не харыысалгалыг ажыл оларда» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. Регионнуң Баштыңы 2021 чылда 300 млн рубль акша-биле садып алган чаа тускай техгникаларны база бок чыыр 150 улуг саваларны барып көрген. Республиканың хоорай, суурларынга чоннуң богун чыып, үндүр сөөртүрү-биле чаа бункерлерни удавас салыр. Бок чыыр болгаш төгер автомашиналарның чолаачылары бүдүрүлгениң автопарыгын чаартканы оларның ажылының шынарынга эки салдарны чедиргенин чугаалаан. Спецтехника саны көвүдээни-биле, график езугаар бокту чыып, үндүр дажып турар. Автоматчыткан машиналар чолаачыларның ажылын чиигеткен. Владислав Ховалыг ажылда таарымчалыг байдалдар тургустунган бе дээрзин ажылчыннардан айтырган. Септелгени кылгаш, чурумчудуптар болза, ажылдаары ажырбас дээрзин илеткээннер. Тываның Баштыңы ол талазы-биле даалганы ЧКА сайыды Мерген Мынын-оолга берген. Бөгүнде чыглы берген айтырыгларны шиитпирлээр дээш, ажыл-агыйның ажылын эде тургузуп турарын Владислав Ховалыг чугаалаан. Кылыр ажылдар, сорулгалар хөй. Республика чазааның деткимчези-биле адырның ажылдакчылары сорулгаларны төлептиг күүседиринге бүзүреп турарын ол чугаалаан.

Возврат к списку