Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кожууннарында мобилизацияже кыйгыртканнарның өг-бүлелеринге хөмүрнү дүжүрүп, шээр малды чедирип турар

Тываның кожууннарында мобилизацияже кыйгыртканнарның өг-бүлелеринге хөмүрнү дүжүрүп, шээр малды чедирип турар 30.09.2022 Муниципалдыг районнар чагыргалары республика Баштыңының даалгазын күүседип, курлавырда кижилерниң өг-бүлелеринге баштайгы дээрезинде бирги дуза кылдыр дириг хойну база хөмүрнү чедирип эгелээн. Шериг албанныглар база оларның өг-бүлелери амыдыралчы айтырыглары-биле боттары артып калбас кылдыр, эрге-чагырга база идепкейжи кижилер кады күжениишкинниг ажылдап турар. Владислав Ховалыг республикадан мобилизацияже кыйгыртып турарларның өг-бүлелерин деткиир төптү тургузуп тура, республика база муниципалдыг эрге-чагырганың мурнунга ындыг даалганы берген турган.
Кожуун чагыргаларның көдээ ажыл-агый эргелелдериниң ажылдакчылары хойларны дамчыдып эгелээнин яамы дыңнаткан. Дүүн Сүт-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Эрзин, Тес-Хем, Чаа-Хөл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннардан кыйгырткан өг-бүлелерге бир-бир баш хойларны үлээн. Шупту 91 башты дамчыткан. Бай-Тайга кожуун долу эвес мобилизацияже аъттанган чаңгыс чер-чурттугларының өг-бүлелеринге хойлар биле картошканы чедирип берген.
Көдээ ажыл-агый эргелелдери бо неделяның төнчүзүнге чедир мал бажын үлээр ажылды доозар деп, көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Ондар дыңнаткан. Бөгүн кожууннарда төптерже далган, картошка база капустаны сөөртүп эгелээн. Кызыл мэриязында картошка биле далганны эккелген. А муниципалдыг эрге-чагырга гуманитарлыг дуза алыкчыларынче ону чедирерин хандырар.
Чамдык кожууннар чаңгыс чер-чурттугларының бажыңнарынче хөмүрнү чедирери ажылды эгелээн. Барыын-Хемчик кожуун Хөнделең суурдан кыйгырткаш, ам найысылалда чыылда пунктузунда чеде берген Күжүгеттиң өг-бүлезинге хөмүрнү дүжүрген. Улуг-Хем кожуун чагыргазы хөмүрден аңгыда, тус черниң ыяш дилдирер черлеринден ыяшты база дүжүрүп бээр деп шиитпирлээн.
17 хар четпээн уруг бүрүзүнге 5 муң рубль төлевирни алырда, кыйгырткан кижиниң өг-бүлези социал камгалал төвүнче билдириишкинни киирер. Детимчениң бо хемчээн билдириишкинге даянып бээрин, республиканың Күш-ажыл яамызы тайылбырлаан.
Дузаламчының адаттынган бо хевирлери – республикадан мобилизацияже кыйгырткан чурттакчыларга дузаның чүгле баштайгы кезээ болур. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг дуза көргүзер оон-даа өске аргалар көрдүнгенин демдеглээн.

Возврат к списку