Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 17.04.2019
Амгы үеде республиканың чурттакчылыг черлериниң 99,17 хуузу чурагайлыг теледамчыдылганы көрүп турар. Ниитизи-биле 2693 кижи чурттакчылыг черлерде чурагайлыг дамчыдылга чок. 
РФ-тиң чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы 2019 чылдың июнь 3-ке чедир анаа телеканалдардан чурагайлыг дамчыдылгаже шупту шилчээн турар ужурлуг деп, дыңнаткан. 
 Чамдык бөлүктүң хамаатыларынга адрестиг дузаны организастаанының дугайында  
2018 чылдың октябрьдан 2019 чылдың февральга чедир Тыва Республикада өрегелерни ийи катап эргээн. Шупту 66484 өреге бар. Анаа каналдар көрүп турар эвээш орулгалыг 1138 өг-бүлеге чурагайлыг дамчыдылга тырттар херекселдер херек. 
ТР-ниң Күш-ажыл болгаш Информхарылзаа яамылары эвээш орулгалыг болгаш чиигелделиг 139 кижиге адрестиг дузаны көргүскен. Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы теледамчылга хүлээп албайн турар черлерде 84 өг-бүлеге спутниктиг дериг-херекселди база Кызыл хоорайда 97 өг-бүлеге чурагайлыг дамчыдылга хүлээп алыр дериг-херекселдерни берген. 
 Чурагайлыг дамчыдылга хүлээп албас черлерге спутник дериг-херекселин тургузарының план-графиги: 
 апрель 16-17 
 1. Аяңгаты (Барыын-Хемчик ) – 5 өг-бүлеге; 
 2. Шаңчы (Чаа-Хөл) – 8 өг-бүлеге; 
 3. Хорум-Даг (Чөөн-Хемчик) – 7 өг-бүлеге; 
4. Элдиг-Хем (Чөөн-Хемчик) – 11 өг-бүлеге; 
 апрель 18-19 
 5. Билелиг (Бии-Хем) - 9 өг-бүлеге;
 6. Севи (Бии-Хем) – 4 өг-бүлеге; 
 7. Хөлчүк (Чеди-Хөл) - 5 өг-бүлеге; 
 8. Качык (Эрзин) – 6 өг-бүлеге; 
 апрель 22-23 
 9. Үжеп-Аксы (Каа-Хем) – 4 өг-бүлеге; 
 апрель 24-25 
 10. Сыстыг-Хем (Тожу) – 7 өг-бүлеге; 
 11.Чазылаары (Тожу) – 7 өг-бүлеге; 
 апрель 29-30 
 12. Тоолайлыг (Мөңгүн-Тайга) – 6 өг-бүлеге; 
 май 6-7 
 13. Тал (Тере-Хөл) – 2 өг-бүлеге; 
 14. Үш-Белдир (Кызыл) – 3 өг-бүлеге. 
 Волонтерлар  
Тыва Республиканың РТРС салбырының баазазында бөгүнде 198 волонтер өөредилгени эртип турар. Кызыл хоорайда тускай өөренген 69: «Тываның энерелдиг чүректериниң» 50 волонтеру, Тиилелгениң 14 волонтеру база 5 эмчи-волонтерларны хаара туткан. Каа-Хем, Кызыл, Чеди-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Тес-Хем, Бии-Хем кожууннарның тус чер бот-башкарылга органнарында 129 волонтер өөредилгени эрткен. 
 Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы

Возврат к списку