Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика аныяктар политиказының хөгжүлдезинче 64 млн рубльди алыр

Тыва Республика аныяктар политиказының хөгжүлдезинче 64 млн рубльди алыр 26.10.2022 “Регион аныяктарга” төлевилел чорудуу-биле Аныяктар херектериниң федералдыг агентилел конкурузунга тиилээннерниң санынче Тыва Республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң ажылдап кылганы Аныяктар политиказының комплекстиг хөгжүлде программазының концепциязы кирген. Келир чылын республика аныяктар политиказын хөгжүдер программаның боттанылгазынче 64,4 млн. рубльди алыр.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның аныяктар конкурузунга чедиишкинниг киришкени дээш ведомствога байырны чедирип, “Регион аныяктарга” төлевилелдиң адын шынзыдары-биле акша-хөреңгини таптыг ажыглаарын чагаан.
Тыва Республика аныяктар политиказының хөгжүлдезинче субсидия алыр Россияның 42 субъектилериниң санынче кирген. Эксперт комиссиязы: эрге-чагырга органнарының база бизнестиң төлээлери, коммерцияга хамаарышпас организацияларның, креативтиг төлевилелдерниң база агентилелдерниң удуртукчулары, хөй-ниити-биле харылзаа тудар специалистер база медиахүрээлелдиң топ-менеджерлери регионнарның конкурс документилерин хынап көрген.
Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң ажылдап кылганы Аныяктар политиказының комплекстиг хөгжүлде программазының концепциязы ийи – инфраструктура болгаш хандырылга бөлүктеринден тургустунган. Бии-Хем база Барыын-Хемчик кожууннарда аныяктарны хаара тудар, оларның хөгжүлдезинге база бот-сайзыралынга шимчедикчи күш апаар муниципалдар аразы чергелиг аныяктарга ийи төптү тудары инфраструктура бөлүүнде көрдүнген.
Программаның хандырылга бөлүүнде 5 адыр бар: «Эки турачы чорукту хөгжүдери», «Аныяктарның сайгарлыкчы чоруу», спорт-культура адыры, өөредилге болгаш эртем адырлары. Бо адырлар регион деңнелинге янзы-бүрү чырыдыышкын, медотиктиг, өөредилге хемчеглерин эрттирип, спортчу, чогаадыкчы база культурлуг ажыл-чорудулгаже аныяктарны база аныяк өг-бүлелерни хаара тударын планнаан.
7 хардан өрү назылыг оолдар, уруглар, 14 хардан 35 харга чедир аныяктар программаның тускай аудиториязы болур.
Тодаргай сан болгаш шынар көргүзүглери, чижээ, аныяктарга кожууннар аразының ийи төвүн, аныяктар политиказының ийи муниципалдыг албан черлерин тутканы, муниципалдыг тургузугларга аныяктар политиказының 13 кижи чедир ажылдакчылар санын көвүдеткени, эки турачы, чогаадыкчы, сайгарлыкчы ажыл-чорудулгага сонуургалдыг аныяк кижилерниң саны дээш, өске-даа сан-чурагайлар программаны боттандырганының түңнелдеринче кирер.
Россияның аныяктар конкурузунга регионнуң киржириниң кол негелдезиниң бирээзинге 1-40 хуу чедир кады акшаландырыышкынның база 20 хуудан эвес эвес бюджеттен дашкаар акша-хөреңгиниң барын көөр. Ынчангаш Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел программаны боттандырар дээш республика бюджединде 4,30 млн рубльди тускайлаан.
Тайылбыр: Күрүне статистиказының федералдыг албанының дыңнадыы-биле алырга, 2022 чылдың январь 1-де Тыва Республикада 14 хардан 35 хар аразында 104 474 аныяк кижилер бар болган, азы республиканың шупту чурттакчы чонунуң – 332 609 кижиниң 31,4 хуузу. Аныяктарның 58 хуузу хоорайда, а 42 хуузу – көдээ черлерде. Республиканың чурттакчы чонунуң ортумак назыны 30,0 хар болза, Россия Федерациязында ол 40,4 харга дең.

Возврат к списку