Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Бай-Тайга кожуунга хар чагганындан школачылар болгаш студентилерниң труиадазын соксаткан

Тываның Бай-Тайга кожуунга хар чагганындан школачылар болгаш студентилерниң труиадазын соксаткан 04.05.2023

Май 3-түң дүнезинче Тываның Бай-Тайга кожуунга агаар чүдереп, улуг хар дүшкен. Оперативтиг албан черлери-биле дугурушкаш, майның 1-ден 7-ге чедир Цаган-Шибету биле Шапшал сыннарының эдээнге эрттирерин планннаан турган республиканың школачылар биле студентилериниң туриадазын, май 2-де кежээлей чаап эгелээш хондур хар чагганындан, ону соксадыр деп шиитпирлээн. Республиканың немелде өөредилге хөгжүлдезиниң төвү, чогуур белеткелди эрткен арга-дуржулгалыг инструкторлар хемчегни эрттирип турган.
Хар чаап эгелээрге-ле, онза байдалдар талазы-биле муниципалдыг комиссия туриада киржикчилериниң айыыл чок чоруун хандырган шиитпирни хүлээп, турисчи слет эртип турар черже он ажыг "ГАЗ" база "УАЗ" автомашиналарны чорудуп, кожуун төвү Тээли суурже уругларны эккеп хондургаш, эртенинде өөредилге черлериниң транспортунга бажыңнарынче чандырганын Бай-Тайга кожуун чагыргазы дыңнаткан.
Туриаданың шупту киржикчилери - 9 турисчи бөлүк, башкылары-биле кады 100 хире кижи чурттап турар черлеринде эки чеде бергенин Тываның Өөредилге яамызы бадыткаан.
Бай-Тайга кожууннуң девискээринге хар чагганындан школачылар бөлүүн чайладыр көжүргени-биле кады, кожуунда онза байдал чуруму чарлаттынган деп медээ тараан. Кожуун чагыргазы ол медээ шынга дүүшпезин дыңнаткан. Суурларда хар эрий берген, чондан агаар бойдус-биле холбаалыг дыңнадыглар кирбээн.
Ол-ла үеде альпиниада эртип турган чер – Мөңгүлекте бир аян-чорукчу чок болган дугайында медээ дыңналып келген. Альпиниада эрттип турар черже оперативтиг албаннар база камгалакчылар дарый үнген.
2023 чылдың май 3-те 15 шак үезинде, чедери берге, даглыг арга-арыг черде, Красноярск крайдан келген турист мөчээн дугайында медээ Бай-Тайга кожууннуң корум-чурум камгалаар органнарынче киргенин Россия Федерациязының Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге эргелели дыңнаткан.
Республикада Красноярск крайдан келген турисчи бөлүктүң бир кежигүнүнүң 2023 чылдың май 3-те 14 шак аразында, Бай-Тайга кожууннуң Мөңгүлек деп черге хенертен байдалы баксырай бергеш, ол-ла черге чок болганы билдинген.
Болуушкуннуң канчаар болганын тодарадыры-биле истелге ажылы эгелээн. Эр кижиниң чок болган чылдагаанын тургузар дээш суд-эмчи экспертизазын эрттирер.


Возврат к списку