Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада инженер-техниктиг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер күзелдиг аныяктарның саны көвүдээн

Тывада инженер-техниктиг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер күзелдиг аныяктарның саны көвүдээн 01.04.2016
 ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы Тываның экономиказынга кадрларны белеткээр тускай сорулгалыг чагыгның күүселдезиниң түңнелдерин республиканың баштыңынга илеткээн. 
 Ында 2015 чылда Тываның тускай сорулгалыг чагыг-биле дээди өөредилге черлеринче дужаап кирген 673 абитуриентиниң 142-зи азы 21,1 хуузу «инженер херээ, технологиялар болгаш техниктиг эртемнер» мергежилдерин шилип алганы демдеглеттинген. Ооң мурнунда чылдарда медицина, хөй-ниити база гуманитарлыг эртемнер, информатика угланыышкынныг мергежилдерже тыва аныяктар хөй дужаап турган болза, бо удаада инженер-техниктиг мергежилдерге сонуургал улгаткан. 
 Эрткен чылын Тываның бүдүрүлгелериниң болгаш организацияларының дээди инженр-техниктиг мергежилдерге хереглелдиң чүгле 62 хуузун, азы 142 кижи ол угланыышкынче дужаап киргенин өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа дыңнаткан. Россияның техниктиг дээди өөредилге черлеринге республиканың чагып алганы 263 бюджет олуттарының 121-ин чидирген. Ооң кол бир чылдагааны – техниктиг дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге албан херек шылгалда - математикага профильдиг деңнелге ЕГЭ дужаан абитурентилерниң эвээжинде. 
 2015 чылдың школа доозукчуларының хөй кезии дээди өөредилге черлерин шилип алырда, математиканың баазалыг кезээнге шылгалда дужаар база ылаптыг эртемнер негеттинмес гуманитарлыг база экономиктиг мергежилдерже углап турар. Эрткен чылын, дужаап кирер кампания үезинде, педагогика, технология база көдээ ажыл-агый мергежилдеринче сонуургал эвээжээнин специалистер демдеглээн. 
   Ниитизи-биле эрткен чылын тускай сорулга-биле кадрлар белеткээриниң тускай чагыы 67 хуу күүсеттинген. Чүгле ийи углааныышкынга чагыг күүсеттинген – медицинаже 91, көдээ ажыл-агый мергежилдеринче 106 кижи дужаап кирген.

Возврат к списку