Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн 20.11.2018
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, мал кыштаглаашкыны таарымчалыг эгелээн. 
Чамдык черлерде харның кылыны 5-10 см, азы ындыг-ла кончуг улуг хар амдыызында дүшпээн база күштүг сооктар келбээн болгаш, мал одардан оъттавышаан. Малчын коданнарже оруктарның байдалы эки. Эрткен чылга деңнээрге, белеткээн мал чеминиң хемчээли четчир деп, яамының специалистери демдеглээн.
 Ажыл-агыйның шупту хевирлеринде 304,2 муң баш мал 2018-2019 чылдың кыштаглаашкынынче кирген, эрткен чылга деңнээрге 1,2 муң баш хөй. Республикада шупту 3018 малчын коданнар бар, ооң 24 хуузу, азы 710-у чедери берге черлерде.

Возврат к списку