Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ЧЭК бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазының кол көргүзүглери эрткен чылдың деңнелинден ашкан

Тываның ЧЭК бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазының кол көргүзүглери эрткен чылдың деңнелинден ашкан 22.11.2017
 Тыва Республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң бүдүрүлгелериниң 2017 чылдың 10 айында ажыл-чорудалгазының түңнелдерин үндүрген: кол көргүзүглер эрткен чылдың көргүзүглеринден экижээн. 
 Республиканың хөмүр-даш тывыжында ажыл-агыйларның үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи 122,4 хуу четкен. Хөмүр-даш тывыжының бүдүрүлгелеринден чүдүрген хөмүрнүң хемчээли болгаш ону саарары 2,3 катап өскен. Хөмүрнү казып-тывары 114,8 хуу болган.  
 Чырык болгаш чылыг энергиязының үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи 102,2 хуу. Электри энергиязы, газ база бус-биле хандырар барааннарның хемчээлдери 103,7 хуу четкен болза, чырык энергиязын бээри 105,8 хуу көвүдээн. А чылыг энергиязын бээриниң хемчээли элээн баткан.

Возврат к списку