Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чедери берге кожууннарында дизельдиг электрогенерация эт-дериглерин чаартып турар

Тываның чедери берге кожууннарында дизельдиг электрогенерация эт-дериглерин чаартып турар 11.10.2023

Чедери берге ыраккы Тожу, Мөңгүн-Тайга база Тере-Хөл кожууннарда чырыкты дизельдиг генераторлар-биле хандырып турар. Көдээ суурларда чырык хандырылгазын экижидер дээн регион Баштыңының даалгазы езугаар эргижирээн электри дериг-херекселдерин солуп эгелээн.

Эрткен неделяда Владислав Ховалыг Мөңгүн-Тайга кожуунга сургакчылап чорааш, ында тургускан чаа дизель-генератор станциязы канчаар ажылдап турарын хынаан.
Сентябрьның төнчүзүнде, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурда, бирээзи-ле 5000 кВт күчүлүг ийи чаа электрогенерация дериг-херекселдерин курлавыр кылдыр салган. Курлавырда ындыг шимчедикчиниң бары, кол дериг-херексел ажылдавайн барган таварылгада, чырык өжүрүүшкүнүн болдурбас. Дизельдиг генераторлар анаа ажылдап турары хыналда үезинде бадыткаттынган.

Тожу кожуунда дизель-генератор станциязын эрткен чылын чаарткан. Ында алды дериг-херекселди солаан. 2022 чылдың төнчүзүнде, Тоора-Хем суурнуң электростанциязында садып салган чаа дизельдиг генераторлар үш суурну - Тоора-Хем, Ий база Адыр-Кежигни чырык-биле хандырып турар. Бо чылдың июль төнчүзүнде Ырбан суурга 200 кВт күчүлүг чаа дизель дериг-херекселин эккеп, тургускан.

Бо чайын Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда чырык дамчыдар ыяш чагыларны демир-бетон чагыларга солуп, 2,8 км-де чырык удазыннарны камгалалдыг кабельдер-биле эде чаартып, үш трансформатор подстанцияларын эптеп тургускан. Октябрь төнчүзүнге чедир Кунгуртуг суурга үш чаа дизель-генераторну салырын Владислав Ховалыг дыңнаткан. Оон өске три трансформаторну база солуур планныг.

Тываның Баштыңы ыраккы кожууннарда эргижирээн электрогенерация дериг-херекселдерин солуур ажылды бодунуң конролюнда тудуп турар. Эптеп тургускан элээн күштүг чаа дериг-херекселдер чурттакчылыг суурларның чырык хандырар системазының күчү-күжүн улгаттырып, чаа хереглекчилерни, социал албан черлерин база сайгарлыкчы чорук объектилерин кожарын хандырар.


Возврат к списку