Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнүң чаа талазында тудуг ажылдары доозулган

Тываның найысылалында Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнүң чаа талазында тудуг ажылдары доозулган 17.09.2019
Тывада республиканың кол көвүрүүнүң чаа талазында шимчээшкинни ажыткан. 
Ону тудар ажылдар 2017 чылда эгелээн турган. Эрги көвүрүг-биле чергелештир калбаа 4,5 метр, 408 метр узун чаа көвүрүгнү тудуп доосканы ол. Ам көвүрүг 2 эвес, 4 дилиндектиг апарган. Тудуг ажылдарының үезинде эрги көвүрүг база ажылдап турган. Ам эрги көвүрүгнү чаартыры-биле хаггаш, чаа туткан талаже шимчээшкинни түр када көжүрген. 
Объектиниң тудуг-эптээшкин ажылдарын «Восток» КХН чоруткан. Чаа көвүрүгнүң суг агымында база эрик чоогунда баганаларын тудуп үндүргеш, эрги көвүрүгнүң баганаларын база чаартып быжыглаан. Оон аңгыда оң талакы эрикте көвүрүгнү 1 хире км-ге узадып, калбарткан. Светофорларны база кудумчу чырыктарын тургускан. 
«Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов көвүрүгнү асфальтылаарда, “Кызыл” аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн чаартырынга ажыглап турган тускай быжыг шывыгны ажыглаанын чугаалаан. Оон аңгыда көвүрүгге орук шимчээшкининиң чурумун тырттырар камераларны тургузарын база дыңнаткан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа көвүрүгнүң ажыдыышкынга киржип тура, КамАЗ-ты мунуп алгаш оон халдып эрткен. Дүн-хүн дивейн шудургу ажылдаан тудугжуларга четтиргенин илереткен. Кыска хуусаада тудугжулар ажылдың эң-не берге чадазын эң шынарлыг кылдыр доосканнар. Мурнунда ам-даа ажылдар бар болгаш, сула салдынып болбас деп, республика баштыңы чугаалаан. Коммунал көвүрүгнү ноябрьда бүрүнү-биле доозар ужурлуг.

Возврат к списку