Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва 2021 чылда «Культура» национал төлевилелдиң шупту планнарын күүсеткен

Тыва 2021 чылда «Культура» национал төлевилелдиң шупту планнарын күүсеткен 03.03.2022 2021 чылда, Тывада 100 хуу күүсеттинген беш төлевилелдиң бирээзинге «Культура» национал төлевилел хамааржыр. Республика чазааның хуралында бүрүнү-биле күүсеттинген национал төлевилелдерниң үре-түңнелдерин чугаалашкан. Национал төлевилелди удуртуп турар Тываның Культура яамызының дыңнатканы болза, эрткен чылда Хемчик, Ак-Дуруг, Хөл-Өөжү, Сукпак, Черби база Ишкин суурларда алды көдээ культура бажыңнарын үндезини-биле септээн. Уругларның үш уран чүүл школаларын чаарткан. Ол дээрге Хову-Аксы, Тоора-Хем суурларда уран чүүл школалары база Кызыл хоорайда уругларның хореография школазы-дыр. Көдээ черлерге амгы үениң – дүрген интернетче халас киргеш, Национал электроннуг библиотеканың фондуларын ажыглап болур библиотекаларны тудар чыл планын күүсеткен. Хөлчүк, Кызыл-Мажалык, Суг-Аксы суурларның база Ак-Довурак хоорайның библитекаларын модельдиг стандартка дүүштүр дерээн. «Чогаадыкчы кижилер» төлевилел-биле Бай-Тайга база Мөңгүн-Тайга кожууннарда эки ажылдыг ийи көдээ культура албан черлеринге күрүне деткимчезин көргүскен. Культураның чеди ажылдакчызынга акша шаңналдарын тыпсып, ниитизи-биле 555,6 муң рубльди үндүрген. Культура албан черлеринге амгы үениң технологиялырын киирип, чурагайлыг дериг-херексел-биле дерээни, ажылдакчылардан чогуур билиглерни негей берген. Национал төлевилел ачызында, культура адырында ажылдап турар 137 кижи эрткен чылын профессионал эде белеткелди эртип, мергежил бедидер курстарга өөренген. Хуралда 2022 чылда кылып чорудар ажылдарны база чугаалашкан. Саглы, Чыраа-Бажы база Каа-Хем суурларда культура одагларын, Сукпак, Тээли и Кызыл-Хая суурларда уругларның үш уран чүүл школаларын, Кызылда Культурлуг хөгжүлде төвүн септээри планнаттынган. Тээли, Хову-Аксы, Ак-Дуруг, Каа-Хем суурларга база Кызыл хоорайга модельдиг библиотекалар туттунар.

Возврат к списку