Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

85 российжи регионнуң аразынга элээр чорук рейтингизинде Тыва 35-ки черни ээлээн

85 российжи регионнуң аразынга элээр чорук рейтингизинде Тыва 35-ки черни ээлээн 23.11.2016
 «Элээр Россия» федералдыг төлевилел база РФ-тиң Хөй-ниити палатазының Эксперт-аналитика төвү кады шинчилелдерни чорудуп, «2016 чылда Россия Федерациязының субъектилериниң элээр чоруунуң национал рейтингизин» тургускан. 
 Рейтингини эң элээр (1-ги чер) региондан эң ижер (85-ки чер) регионга чедир түңнеп үндүрген.  
 2015 чылга деңнээрге, даңзының критерийлери дыка көвүдээн. Өске негелделер-биле чергелештир, арагадан хораннангаш өлген чоруктарның саны, арагадан хамаарылгалыг апарган кижилерниң саны, эзирик байдалда үүлгеткен кем-херектерниң санын база көрген. Бир эвес 2015 чылда ийи хевирниң эзиртир суксунун – пиво биле водканы саткан хемчээлди рейтинг тургузарда алган болза, эксперттер бо чылын коньяк продукциязын, винолар, шампанское, ликер, медовуха болгаш өске-даа суксунннарже кичээнгейни углаан. 
 Чечен республика, Ингушетия база Дагестан — бо үш регион эрткен чылда туружун өскертпейн, эң-не элээр регионнар болган. А эң-не ижер регионнарга Магадан облазы, Чукотка автономнуг округ база Коми хамааржыр. Эрткен чылдың рейтингизинге Москва 4-кү черге турган болза, бо чылын 28-ки черде. Красноярск край 2015 чылда 30 дугаарынга турган болза, бо чылын рейтингиде 46-гы черде келген. Хакасия эрткен чылын-даа, бо чылын-даа 68-ки черде хевээр арткан. 
 А Тыва республика бодунуң туружун элээн экижиткен – рейтингиде 76-гы черден 35-ки черже көдүрүлген.  
 Сибирьниң өске регионнарын алгаш көөрге, 2016 чылдың рейтингизинде Омск облазы 24-кү черде (2015 чылда — 29-ку чер), Томск облазы — 31-ги черде (2015 чылда — 18), Новосибирск облазы — 39-ку чер (2015 чылда — 23), Кемерово облазы — 62-ги черде (2015 чылда — 28), Иркутск облазы — 70-ги черде (2015 чылда — 47 черде). 
 newslab.ru

Возврат к списку