Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бензин болгаш дизельдиг кывар-чаар чүүлге өртектерни бадырары-биле АЗС-терге субсидия бээриниң чурумун тодараткан

Тывада бензин болгаш дизельдиг кывар-чаар чүүлге өртектерни бадырары-биле АЗС-терге субсидия бээриниң чурумун тодараткан 19.09.2023

Республика Чазааның чанында “Энергия камналгазы болгаш перспективтиг хөгжүлде төвү” күрүнениң автономнуг албан чери таварыштыр АЗС ээлеринге автомобиль кывар-чаар чүүлүнүң өртээн бадырарынга Тываның бюджединден субсидияны шилчидип эгелээр. Дүүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ооң дугайында доктаалга атты салган.
Август төнчүзүнде, сентябрь эгезинде, мөөңнеп садар рынокта кывар-чаар чүүлдүң өртээ хенертен өскенинден, регион бюджединден кывар-чаар чүүл өртээниң кезээн эгидер дугайында шиитпир хүлээп алдынганын сагындыраал. Августуң 31-ден сентябрь 14-ке чедир Тывада бир литр солярканың өртээ 65,84 рубль турганындан 77,80 рубль, азы 12 рубльге аартаан. Ийи неделя бурунгаар АИ-95 бензинниң садар өртээ 61,31 рубль турган болза, бөгүн ол - литрде 65,60 рубль хире. Тываже киир сөөртүп турар кывар-чаар материалдар, барааннар, аъш-чемни өске регионнардан автотранспорт-биле дажыглап турары өртектерге салдарлыг.
Владислав Ховалыг регионалдыг АЗС ээлеринге республиканың чурттакчы чону эвээш өртек-биле кывар-чаар чүүлдү садып алыр кылдыр, ооң өртээнге немелде хуузунга компенсацияны алырынга чазактың төлээлеттинген оператору - “ЦЭР” КАА-биле дугуржулганы чарып алырын сүмелээн.
Оон аңгыда, тус черниң хандырыкчылары мөөң садыгжылардан моондак чокка садыгланырын хандырып, төнчү өртээн эвээжедиринге таарымчылыг логистика схемаларын тыварынга дузаны кадарын Тываның Баштыңы аазаан. Одалга болгаш энергетика яамызы ол дээш харыысалгалыг. Ол дээрге түр үениң хемчээ дээрзин Владислав Ховалыг айтып, октябрьда одаар чүүл рыногунда байдал турум апаар деп чугаалаан.
ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы республика баштыңының даалгазы-биле, бо неделяда автомобиль кывар-чаар чүүлүн садарынга субсидия бээриниң чурумун ажылдап кылган. КЧМ кол улуг шыгжамыры болур Кызыл хоорайдан 90 километр чедир ыракта АЗС ээлеринге литрде 3 рубльга компенсацияны бээринге регион эрге-чагыргазы белен. А найысылалдан 90 км-ден ыңай чыдар, бензин биле солярка садып турар АЗС ээлери литрде 5 рубль субсидияны алырын тодараткан.


Возврат к списку