Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде Тывада күрүне шаңналдарын тывыскан

Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде Тывада күрүне шаңналдарын тывыскан 08.03.2023

В. Көк-оол атыг национал хөгжүм-шии театрынга, Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнге тураскаадып, ТР-ниң Баштыңының Өөрүп четтириишкиннерин база Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал болуп эрткен. Тываның Чазааның даргазының оралакчызы А. Брокерт чыглып келген херээжен чонга Тываның Баштыңының өмүнээзинден байырны чедирген. Аңгы-аңгы адырларда хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылдап, республиканың хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киириштирген ажыл-ишчи херээжен чон хүндүлүг аттарга төлептиг болган.

Российжи-моол участоктуң күрүне кызыгаарын камгалаар ажылдың шынарын бедидеринге үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИНИН Россияның федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң материал-техиниктиг хандырылга ккилдизиниң харыысалгалыг күүседикчизи МЕЗЕНЦЕВА Тамара Павловнага тывыскан.
«Урянхай-тыва энциклопедияны» белеткээринге база үндүреринге улуг үлүг-хуузу дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИНИН “Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер” күрүнениң бюджет эртем-шинчилел болгаш өөредилге албан чериниң дыл эртемнериниң секторунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы СААЯ Оюмаа Маадыр-ооловнага тывыскан.
Тыва Республикада харылзааны хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИНИН «Тывасвязьинформ» акционерлиг ниитилелдиң директору Кызыл-Мажалыктың кожууннуң электрохарылзаа белдириниң директору ДАССЫК Марина Шойдановага тывыскан.
Тус чер бот-башкарылга органнарынга хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИНИН «Тыва Республиканың Тес-Хем кожуун» муниципалдыг районнуң Төлээлекчилер хуралының баштыңы – даргазы ДОНГАК Чодураа Хулеровнага тывыскан.
Хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИНИН «Тыва Республиканың Мөңгүн-Тайга кожуун» муниципалдыг район чагыргазының күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде эргелелиниң хоочуннар болгаш инвалидтер херектериниң талазы-биле консультантызы САЛЧАК Борбанай Оргеевнага тывыскан.
Чуртталга-коммунал ажыл-агый адырында ак сеткилдиг күш-ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИНИН «Водоканал-Сервис» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң участок улуг контролеру ТЮЛЮШ Айлана Борисовнага тывыскан.
Өөредилге адырында хөй чылдарда күш-ажылы болгаш бедик профессионал чедиишкиннери дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ-биле «Кызылдың президентиниң кадет училищези» федералдыг күрүнениң казна ниити өөредилге албан чериниң организатор педагогу НЕВЕДРОВА Ольга Дмитриевнаны шаңнаан.
Хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ-биле «Хайыраканның хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернады» күрүнениң бюджет албан чериниң биче эмчи персоналының палата санитарказы ШАКТАР-ООЛ Валентина Байкараевнаны шаңнаан.
Өөредилге адырында хөй чылдарда күш-ажылы болгаш бедик профессионал чедиишкиннери дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ-биле «Кызылдың президентиниң кадет училищези» федералдыг күрүнениң казна ниити өөредилге албан чериниң организатор педагогу ПИКАЛОВА Ольга Владимировнаны шаңнаан.
Хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ-биле Мөңгүн-Тайга биле Өвүр кожууннарның шериг комиссариадының саң-хөө-экономика, социал база пенсия ажылының талазы-биле шериг комиссарының улуг дузалакчызы САЛЧАК Дугар Очуровнаны шаңнаан.
Өөредилге адырында хөй чылдарда күш-ажылы болгаш бедик профессионал чедиишкиннери дээш ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ-биле «Кызылдың президентиниң кадет училищези» федералдыг күрүнениң казна ниити өөредилге албан чериниң башкызы КУУЛАР Ирина Багай-ооловнаны шаңнаан.
Медицина болгаш кадык камгалалын хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу, бедик профессионал мергежилдии дээш «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ ЭМЧИЗИ» хүндүлүг атты «Тыва Республиканың перинаталдыг төвү» ТР-ниң кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң 1 дугаар акушер салбырының эргелекчизи ЧАДАМБА Урана Кудаш-ооловнага тыпсыр.
«Урянхай-тыва энциклопедияны» белеткээринге база үндүреринге улуг үлүг-хуузу, хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЭРТЕМИНИҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ» хүндүлүг атты “Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер” күрүнениң бюджет эртем-шинчилел болгаш өөредилге албан чериниң чогаал секторунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы МИЖИТ Людмила Салчаковнага тыпсыр.
Тыва Республиканың үндүрүг органнарынга хөй чылдарда төлептиг болгаш дээштиг күрүне хамааты албан ажылы дээш «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ» хүндүлүг атты үндүрүг албанының хоочуну КАНДАН Валентина Сандыковнага тыпсыр.
Хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ» хүндүлүг атты Өвүр кожуун чагыргазының организастыг болгаш кадрлар хандырар килдис начальниги АЙЫЖЫ Айланмаа Константиновнагы тыпсыр.
Журналистиканы хөгжүдеринге хууда үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ ЖУРНАЛИЗИ» хүндүлүг атты «Тыва» бүгү-российжи күрүнениң теле болгаш радио дамчыдылга компаниязы» федералдыг күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң хоочуну ДАНЗЫН-ООЛ Светлана Баировнага тывыскан.


Возврат к списку