Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июнь 1 - Тывага юридиктиг халас дуза чедирер хүн

Июнь 1 - Тывага юридиктиг халас дуза чедирер хүн 30.05.2018
Уруглар камгалалының хүнүнде Тываның болчукчулар палатазы база Республиканың юстиция яамызы юридиктиг халас дуза чедирер хүннү эртирер. 
Шак бо хемчег Россияның адвокаттарының федералдыг эвилелиниң «Болчукчулар - хамаатыларга» деп бүгү чуртка болуп эртер акциязынга даянган. Июнь 1-де 10 шактан 15 шакка чедир Кызыл хоорайга, кожууннарга 11 шактан 14 шакка чедир шупту болчукчулар чаңгыс дем-биле чонну хүлээп алыр. Хамаатылар бо хүнде янзы-бүрү айтырыгларга харыыны алыр аргалыг болур. Ылаңгыя кеземче хоойлузунга, өг-бүле херектеринге, үндүрүг талазы-биле, сайгарлыкчы чорук дээш оон-даа өске угланыышкынныг айтырыгларга сүмелерни болчукчулардан ап болур.  
Эң ылаңгыя ол хүн уруглар камгалалының, оларның эрге-ажыын камгалаар талазы-биле айтырыгларны онза тайылбырлап бээринге беленин болчукчулар болгаш юстиция яамызының ажылдакчылары дыңнадып турар. Назы четпээннерниң хууда айтырыглары, олардан алдынган медээ чажыт болуп артар. Кожууннaрда болчукчуларга чонну хүлээп алыр талазы-биле чогуур барымдааны тус чер чагыргалары тургузар. Кызылга дараазында болчукчулар коллегияларынга хамаатыларны хүлээр:  
• «Правозащитник», Кечил-оол кудумчузу, б. 5 кв. 3;  
• «Правовая помощь», Кочетов кудумчузу, б. 35 кв. 409; 
• «Кызылская городская коллегия адвокатов», Тувинских добровольцев кудумчузу, б. 13 оф. 222; 
• «Адвокат», Интернациональная кудумчузу, б. 14;  
• «Сысонов и партнеры», Красноармейская кудумчузу, б. 178 кв.82;  
• «Центральная коллегия адвокатов», Кочетов кудумчузу, б. 35 кв.405;  
• «Наш адвокат», Красноармейская кудумчузу, б. 237 (бажыннын барыын талазында) 
 Юридиктиг халас дуза чедирер хүнде Тываның юстиция яамызы, Кызылдың Калинин кудумчузунуң 1 б (машзавод) 202 «в» дугаар кабинединге, 10 шактан 15 шакка чедир чонну хүлээп алыр. Харылзажыр телефону: 8(394-22) 6-35-47

Возврат к списку