Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хоочуннарга чаа оран-сава

Хоочуннарга чаа оран-сава 06.07.2023

Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суурга хоочуннарның болгаш инвалидтерниң бажың-интернадының ту­дуун “Демография” национал төлевилелдиң “Улуг назылыг салгалдар” деп федералдыг төлевилелиниң акшаландырыышкыны-биле 2023 чылдың апрель 3-те эгелээн.

Чаа оран-саваны «Бастион» КХН күрүне керээзи-биле тудуп турар. Ук организация объектини бүрүнү-биле 2025 чылдың декабрь айга чедир тудуп доозар.

Ында тудуг ажылдарында 36 тудугжу болгаш ийи машина-техника ажылдап турар. «Сибирьниң инно­вациялары» КХН-ниң ин­женери тудуг ажылын хүн бүрүде чогуур деңнелде ки­чээнгейге алган. Оран-саваның таваан салып доос­кан. Ону амгы үениң не­гелдези ёзугаар чо­гуур хыналданы эрткен эки шынарлыг материал­дар-биле кылган. Амгы үеде тудуг ажылдары 6 хуу чедир күүсеттинген.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, чаа оран-савага 180 хоочуннар болгаш инвалидтер чурттаар. Төлевилел ёзугаар бажың-интернатты амгы үениң дериг-херексели-биле чүмнээр.


Возврат к списку