Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүне ачы-дузаларын көргүзеринге Тыва беш мурнакчының санынче кирген

Күрүне ачы-дузаларын көргүзеринге Тыва беш мурнакчының санынче кирген 20.02.2018
«Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузалар алырда электроннуг хевирни ажыглаан хамаатыларның үлүү» көргүзүг талазы-биле Росстаттың шинчилелиниң түңнелдерин албан езузу-биле парлаан. Ооң түңнели-биле Тыва Республика шыырак дээн беш регионнуң санынче кирген. 
2017 чылда ол көргүзүг талазы-биле шылгараңгайларның санынче: Москва облазы (86 хуу), Ямал-Ненец автономнуг округ (86 хуу), Татарстан Республика (81 хуу), Красноярск край (80 хуу) кирген. Тыва оон чыда калбаан. Татарстанга чүгле чаңгыс хуу четпээн, регионнуң көргүзүү – 79 хуу.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада харылзааның амгы ачы-дузаларын шапкын хөгжүдүп, электроннуг сервисти депшидер тускай угланыышкынныг ажылдың ачызында ол чедип алдынганын тайылбырлаан:  
- Сөөлгү чылдарда ол угланыышкында элээн чедиишкинниг болуп, Тываны шылгараңгайлар санынче киирген бис. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс бажыңнарындан үнмейн, компьютер азы телефоннары таварыштыр шынарлыг ачы-дузаларны чедингир болгаш эптиг электроннуг хевирге алырын дүргени-биле шиңгээдип апкан. Ол бүгү рейтингиге көстүп келген. Ол угланыышкынга ам-даа бурунгаарлаар дээш ажылдаар бис!
 Тыва 2016 чылга деңнээрге 46 турушту ажа базып, бодунуң көргүзүүн экижиткен республика болганын Росстат демдеглээн.  
Тыва Республиканың Чазаа 2017 чылда «Күрүне ачы-дузалары чоок апарган» төлевилел офизин чедиишкинниг боттандырып, Россия Федерациязының Президентизиниң «май» чарлыктарын моон-даа соңгаар күүседиринге чаа угланыышкынны 2018 чылда улам быжыглаанын сагындыраал. Идентификация болгаш аутентификацияның чаңгыс аай системазында бүрүткеткен хамаатылар үлүү-биле Тыва тулган лидер болуп, Россияның өске регионнарын мурнаан. Россияның Коммуникация болгаш харылзаа яамызы 2017 чылдың төнчүзүнде рейтингини түңнээн.

Возврат к списку