Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Тыва таварыштыр демир-орукту тудары күрүнелер аразында деңнелдиг айтырыг апарган

Шолбан Кара-оол: Тыва таварыштыр демир-орукту тудары күрүнелер аразында деңнелдиг айтырыг апарган 13.09.2017
 Кол редакторлар клувунуң чаңчылчаан хуралында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлери-биле ужурашкан. Республика баштыңының киржип чорааны Чөөн чүктүң экономиктиг шулганының түңнелдери - чугааның кол темазы болган.  
 «Тувинская правда» солуннуң кол редактору Роман Тас-оол «Кызыл-Курагино» демир-орук төлевилелиниң салым-чолунуң дугайында сонуургап, федералдыг яамылар болгаш ведомстоларда төлевилелди чугаалажып турар деп чугааларга бүзүреп болур бе дээрзин ылавылаан.  
 Шолбан Кара-оол айтырыгга харыылаар мурнунда, болуушкунну мурнатпайн, ындыг чугула база нарын айтырыгларга мерген болурун биле бергенин чугаалаан. «Херекти шимчедипкен» болзумза деп ол чугаалаан. Ындыг болзажок, төлевилел албан боттаныр, ол күрүнелер аразында айтырыг апарган деп дыңнаткан.  
 «Кызыл-Курагино» демир-орук төлевилелинге сонуургал көңгүс өске апарган. Чурттар аразының хамаарылгазы дамчыштыр геополитиктиг сонуургалдарга даянып, шуптузун көрүп турар. Бо төлевилел Россия Федерациязының бир-ийи регионунуң сонуургалында эвес. Күрүнелерниң инфраструктура сонуургалы дээш демисел чоруп турар. Чижилге чоруп турарын чажырбас мен, Транссибтиң шыдаптарынга чамдык партнерлар чигзинип турар. Регионда аңаа салдар чедирер арга-хевирлер чок болганындан, ынаар эмин эрттир холгаарлавас бис, ынчангаш хора чедирбези – бистиң талавыстан ол кол. Төлевилелди боттандырар дээш туржуп турар, ону билир силер. Күрүнениң сонуургалындан көөр чүве болза, «Кызыл-Курагино» төлевилел чүгле Тыва Республиканың минералдыг-чиг эт баазазы-биле холбаалыг эвес, калбак төлевилел-дир».  
 Тыва Республиканың девискээрин таварты демир-орукту шөйери, көңгүс өске экономиктиг өзүлдени бээр деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. Ынчангаш эрге-чагырганың күрүне органнарында чогуур адырның төлээлери-биле чугааны чорудары-биле бо чоокку үеде КУР-же албан езузунуң ужуражылгазынче аъттаныптар. 
 Владивостокка Шолбан Кара-оол Моолдуң Президентизи Халтмаагийн Баттулга-биле инфраструктура айтырыгларын база чугаалашкан. Моол таланың чалааны-биле Тыва Республиканың Баштыңы Улан-Баторже баары база көрдүнген.

Возврат к списку