Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Росчетки» чаа транзит шугумунга «Туран» подстанцияны кожар дээш эде чаартылга ажылдарын кылыр

Тывада «Росчетки» чаа транзит шугумунга «Туран» подстанцияны кожар дээш эде чаартылга ажылдарын кылыр 21.12.2023

РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Александр Новактың бадылааны, Тыва Республиканың девискээринде үлетпүр болгаш социал адырларда энергетика хандырылгазының комплекстиг планы-биле республиканың төп болгаш чөөн кожууннарында чырык энергиязын хандырып турар 220 кВ-тыг «Туран» подстанцияны эде чаартыр.

Амгы үеде ажылдап турар энергообъектиниң чанынга, Красноярск крайдан чаа транзит шугумун кожар сөөлгү үениң хандырылга төвүн тудары көрдүнүп турар. Чырык күчүзүн улгаттырганы Ак-Сугнуң полиметалл рудазының чыдынын дүрген шиңгээдиринге, ниитизи-биле 130 муң чурттакчылыг Кызыл агломерациязын база Тожу кожуунну хөгжүдеринге идигни бээр.

Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның девискээринде инвестиция болгаш социал объектилерниң чырык хандырылгазының комплекстиг планын боттандырар ажылдарның күүселдезин бодунуң контролюнда тудуп турар.

220 кВ-тыг «Туран» подстанцияга чаа тудуп турар 220 кВ-тыг «Шушенская-кол – Туран» чырык шугумун (узуну – 238 км) кожары планнаттынганын «Росчетки» дыңнаткан. Ол ышкаш энергетиктер Красноярск крайның мурнуу талазында кол хандырылга төвү –220 кВ-тыг «Шушенская-кол» подстанцияны калбартыр. Ооң ажылдарының ниити өртек-үези –25 млрд ажыг рубль.

220 кВ-тыг «Туран» подстанцияның эде чаартылгазында 50 МВА күчүлүг күштүг дериг-херекселдер, релелиг камгалалдыг микропроцессор комплекстери, четкиде токтуң күчүзүн өйлээр реактивтиг күштүг компенсация дериглери-биле чепсегленген чаа энергетика объектизин тудары көрдүнген, деп компания тайылбырлаан.

220 кВ-тыг «Туран» подстанция Тывада Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайның чоогунда турар. Амгы үеде ында 220 кВ-тыг ийи шугум - Красноярск крайның 220 кВ-тыг «Ергаки» подстанциязы биле Тываның кол хандырылга төвү –220 кВ-тыг «Кызылская» подстанция коштунган. Алызында барып 220 кВ-тыг «Шушенская-кол – Туран» чырык шугумун 220 кВ-тыг «Туран – Туманная» чырык шугумунуң объектизинге кожар. 312 км-ге шөйлү бээр ук шугумнуң тудуу чоруп турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ол планның күүселдези регионга мультипликативтиг социал-экономиктиг магадылалды бээрин чаңгыс эвес катап демдеглээн. Специалистерниң санап турары-биле алырга, 2030 чылга чедир регион 250 млрд ажыг рубль инвестицияларны хаара тудуп, 10 муң ажыг ажылчын олуттарны ажыдар. Республиканың үлетпүр бүдүрүлгезиниң хемчээли 73 млрд рубльге көвүдеп, а регионалдыг бюджетче немей 36,5 млрд рубль кирер.


Возврат к списку